De notaris bij de aankoop van een Bouwperceel, woning of appartement

De Notaris

De notaris is de man die het opzoekwerk dient uit te voeren alvorens over te gaan tot het opstellen van de verkoopakte. Hij dient na te gaan of er geen schulden meer zijn op het bouwperceel, dat de verkoper wel degelijk eigenaar is,...


De Notaris

De onmisbare schakel

De tussenkomst van een notaris bij de aan- of verkoop van een bouwperceel of appartement is bij wet verplicht. Want hoewel een compromis bindend is voor alle partijen, krijgt de eigendomsoverdracht slechts rechtsgeldigheid na het opstellen en het ondertekenen van de notariële akte.
De notaris tevens een uitstekende raadgever -expert in deze coplexe materie.
De keuze van een notaris is in wezen volledig vrij en moet je helemaal geen notaris uit je woonplaats kiezen, hoewel dit voordelen kan hebben i.v.m. vertrouwdheid met de situatie.
In de meeste gevallen wordt gewerkt met notaris van de koper, maar in geval van onzekerheid kan je, zonder meerkost, je laten bijstaan door je eigen vertrouwde notaris.

Van compromis tot akte

Tussen het ondertekenen van het compromis en het verlijden van de akte, wachten de notaris een heel pak taken. Want hoe goed en volledig het compromis ook wordt opgesteld, de notaris zal alle kadastrale gegevens controleren op juistheid, hij gaat ook alle gegevens na i.v.m. huidige eigendomstitel, vorige vervreemdingen, erfdienstbaarheden, niet gedichte hypotheken, ...
Hierdoor is het zeer interessant de notaris reeds voor de ondertekening van het compromis in te schakelen.

Taken van de notaris.

De eigenlijke taak van de notaris is het opstellen en het bekrachtigen van de notariële akte die geldt als officiële eigendomstitel. Hij zorgt tevens voor de overschrijving op het hypotheekkantoor. Na ondertekening is de akte tegenstelbaar aan derden, en kan niemand nog beslag leggen op de eigendom.
Naast deze taken bij onderhandse verkopen, is de notaris ook actief op het vlak van openbare verkopen. (zie de bouwgrond)

Wat kost de notaris?

Registratierechten:
Deze bedragen normaal 10%. Maar men kan genieten van een vermindering van 5% als de transactie aan volgende voorwaarden voldoet:

a. Het gaat over een aankoop van een eerste woning in België.
b. Het ontroerend goed heeft een maximaal kadastraal inkomen van: 745 indien geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt

  • 845 indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt
  • 945 indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt
  • 1045 indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt

Deze registratierechten gelden voor Vlaanderen. Eigendommen in Brussel en Wallonië en voor landbouwgoederen bestaat er een andere regeling.
Raadpleeg voor alle zekerheid uw notaris of bereken ze rechtstreeks op www.notaris.be.

Ereloon notaris:
Het ereloon is proportioneel en degressief en bedraagt bvb. voor de schijf tussen - 0 en 7.436,8€ - 4.56%. Voor 25.000€ is dit reeds gedaald tot 3,19%. Voor 24.7894€ bedraagt het ereloon slechts 0,98%.

Kleine kosten:
Betreft zegels, opzoekingen en overschrijvingen. De totale kost bij een openbare verkoop komt op ongeveer 25%.
Voor een onderhandse verkoop bedraagt dit 15 tot 20%.

Waarborgen

De notaris staat niet boven de wet. In geval van een beroepsfout ter kwader trouw, kan je terecht bij de dienst Notariële Zekerheid VZW op volgend tel. nummer: 02/5050881. Bij schade ten gevolge van een fout of vergetelheid, niet ter kwader trouw, kan je terug vallen op de verzekering van het notariaat. Extra info bij de koninklijke federatie van notarissen, op het nummer 02/5050810 of op www.notaris.be.Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 15°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners