Traditioneel Bouwen

Traditioneel Bouwen

In België een woning bouwen staat in vele gevallen nog steeds sysnoniem voor traditioneel bouwen van de woning. Het is ook een bouwmethode die zijn deugdelijkheid reeds lang bewezen heeft en vele voordelen biedt aan de bouwer.
Maar hoe komt het dat wij hier woningen in baksteen bouwen en in de Scandinavische landen in hout. Het voornaamste is dat wij klei in onze bodem zitten hebben om deze bakstenen te fabriceren en alzo komt onze traditie van het traditioneel bouwen tot stand.Traditioneel Bouwen
Foto: Laatjebouwen.be

Maar hoe gaat dit praktisch in z’n werk ?
De opbouw van een traditionele woning met een spouwmuur bestaat uit het dragende binnespouwblad en het buitenspouwblad met daartussen een laag isolatie en een kleine luchtspouw.
De dragende muren worden in 90 procent van de gevallen in keramische baksteen uit klei opgebouwd. In sommige gevallen wordt er ook gekozen voor kalkzandsteen of cellenbetonblokken. De niet dragende muur of het buitenspouwblad wordt in de meeste gevallen vervaardigd uit gevelmetselwerk met baksteen.
Het binnenspouwblad en het buitenspoublad worden mechanisch aan elkaar verankerd met behulp van spouwhaken die dienen voor de stabiliteit van het gevelmetselwerk.


Traditioneel Bouwen
Foto: Stessens
Traditioneel Bouwen
Foto: Stessens


Het Buitenspouwblad
Het buitenspouwblad dient als buffer tegen de weerinvloeden en gaat zeker ook het estetische van de woning mee bepalen.
Bijvoorbeeld bij een hevige regenbui zal de gevelsteen van het buitenspouwblad het water bufferen en bij verzadiging via de luchtspouw afvoeren naar de vochtkering onderaan de spouw van de woning. Daar zijn stootvoegen in de gevelsteen aangebracht om het regenwater vlot naar buiten te kunnen laten vloeien.
Belangrijk is dat tijdens de metselwerken geen mortelresten en dergelijke in de spouw achterblijven. Dit kan vochtproblemen met zich meebrengen en ook de oorzaak zijn van koudebruggen.
Daarom wordt er vandaag de dag geopteerd om eerst de dragende muren van de woning te metselen. Daarna wordt de isolatie geplaatst tegen de dragende binnenmuren, wat als bijkomend voordeel heeft dat men een visuele controle heeft over het correcte aanbrengen van de isolatie zonder spleten en dergelijke, waarna het buitenspouwblad wordt gemetseld en dan ontstaat de luchtspouw.


Traditioneel Bouwen
Foto: Superhuis
Traditioneel Bouwen
Foto: Superhuis


Het Binnenspouwblad
Het binnenspouwblad vormt de dragende constructie van de woning. Bij traditioneel bouwen heeft het binnenspouwblad een grote impact op de thermische en akoestische capaciteiten van de woning. Wanneer je gaat werken met kalkzandsteen en cellenbetonblokken zal dit nog eens een extra hogere waarde aan de thermische prestaties en de isolatiewaarde van de woning geven. Voor een beter akoestisch comfort in de woning is het beter om met massieve stenen te werken zoals bijvoorbeeld een tegengebouwde woning.
Het binnenspouwblad wordt langs de binnenzijde in bijna alle gevallen afgewerkt met een pleisterlaag (ook gipspleister of bezetting genaamd) wat dan weer een gunstige invloed heeft op de luchtdichtheid van de woning.

Vochtisolatie
Essentieel bij een spouwmuur is het goed en vakkundig aanbrengen van vochtisolatie. Deze waterkerende laag wordt net boven het maaiveld aangebracht doorheen het binnenspouwblad en het buitenspouwblad, aan de zijde van het binnenspouwblad tot op vloerniveau wat ervoor zorgt dat het water steeds naar buiten zal aflopen via de stootvoegen in de gevelsteen.Tussenvloeren
Tussenvloeren bij traditionele woningen zijn er in 4 soorten. Je kunt deze verwezenlijken met betonnen welfsels, potten en balken, een ter plaatse gestorte betonplaat en Predallen of ook breedplaatvloeren genaamd. De betonnen welfsels worden het meest toegepast in traditionele woningbouw.

Welfsels
Bij een traditioneel gebouwde woning zullen in de meeste gevallen welfsels als tussenvloer gebruikt worden van gewapend ofwel voorgespannen beton al naargelang de overspanning. Welfsels zijn populair door hun lage prijs en snelle afwerking. Op de welfsels wordt dan een druklaag in beton gestort met enkele wapeningsnetten.Welfsels
Foto: Vets Welfsels

Potten en balken
Potten en balken zijn licht en makkelijk manipuleerbaar wat deze dan weer zeer populair maakt bij verbouwingen, er is geen kraanwerk nodig.
De balken zijn voorgespannen en zelfdragend en de potten worden hiertussen geplaatst en dienen eigenlijk als verloren bekisting. Later wordt hier dan een druklaag op aangebracht.Potten en Balken
Foto: Rector

Ter plaatse gestorte betonplaat
Minder toegepast maar wel een zeer goede oplossing is een ter plaatse gestorte betonplaat. Dit is een dure oplossing als tussenvloer maar waarschijnlijk wel de beste naar stevigheid van de ganse woning toe.Ter plaatse gestorte betonplaat
Foto: Stessens

Predallen of Breedplaatvloeren
Predallen of breedplaatvloeren zijn brede betonnen platen met die nog onderstut moeten worden met de nodige draagstructuur omdat predallen niet zelfdragend zijn. Op deze breedplaaten worden betonstaalnetten aangebracht en het nodige vlechtwerk om dan volgestort te worden met beton.Predallen of breedplaatvloeren
Foto: Kerkstoel
Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 25°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners