Bio Ecologisch bouwen met ecologische bouwmaterialen

Bio Ecologisch bouwen

Vaak denkt men dat Bio ecologisch bouwen gelijk staat met passief bouwen. In vele gevallen zijn er natuurlijk gelijklopende zaken met passiefwoningen maar toch gaat Bio ecologisch bouwen nog een stap verder. Het is meer dan enkel en alleen bouwen, het is een manier van leven.

De definitie van een bio-ecologisch gebouw (volgens Vibe.be) is de volgende: “Een energie-en water zuinig gebouw dat voor het overgrote deel opgetrokken is uit bio-ecologische bouwmaterialen die zo weinig mogelijk chemische en/of schadelijke stoffen bevatten.”

Bio ecologische bouwers willen afstand nemen van traditionele bouwmaterialen en de traditionele bouwsector, die beide rechtstreeks instaan voor een wereldwijd verbruik van 40% van alle grondstoffen en alzo verantwoordelijk zijn voor een zware milieubelasting.

Meer dan bij een passiefwoning is bij bio ecologisch bouwen de ligging van het bouwperceel van belang. Ideaal is dat deze gelegen is in een stads- of dorpskern zodat ook met je dagelijkse doen en laten (zoals werk, school, boodschappen doen, vrijetijdsbesteding,..) zo weinig mogelijk negatieve impact op het milieu uitoefent.Voorwaarden – Technieken -Ventilatie


  • Isolatiediktes zijn gelijklopend met een passiefwoning (Men maakt uiteraard gebruik van natuurlijke ‘Bio ecologische’ isolatiematerialen)
  • Bij voorkeur gelegen in stads- of dorpskern
  • Bouwen met bio ecologische bouwmaterialen, dit zijn bouwmaterialen met een goede milieu- en gezondheidsscore. Synthetische bouwmaterialen en toeslagstoffen (van petrochemische oorsprong) zijn te mijden.
  • Compactheid en oriëntatie van de woning met een zo hoog mogelijke thermische buffering
  • Energiezuinige en waterzuinige installaties, technieken en huishoudtoestellen
  • Een geborgen en aangenaam binnenklimaat door een uitgekiend ventilatiesysteemMeerprijs t.o.v. passiefwoning
Een meerprijs is moeilijk zomaar te zeggen. Je kan hiervoor best ten rade gaan bij Vibe.be Vibe vzw is een onafhankelijke vzw op het kruispunt van de milieubeweging en de bouwsector. Vibe vzw zorgt voor vorming, advies en bewustmaking over milieuverantwoordelijk, bio ecologisch bouwen, verbouwen en wonen.

Premies
Premies voor een bio ecologische woning zullen min of meer gelijklopend zijn met passiefwoningen. Voor een actuele stand van zaken bezoek Premiezoeker.be

Interessante links zijn : Vibe.beDialoog.beSociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners