Privacy - Copyright - Disclaimer

Privacy

Dit is de website van Laatjebouwen.be
Postadres: Rode Kruisstraat 4, 2440 Geel email : info@laatjebouwen.be

Cookie Policy
Hiervoor hebben wij een aparte pagina aangemaakt : Lees hier onze Cookie Policy

Privacy inschrijving op nieuwsbrief
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Indien u bij een bezoek aan onze website zich inschrijft op onze nieuwsbrief dan bewaren wij:

  • Uw Naam
  • Uw Voornaam - Indien u deze communiceert = niet verplicht
  • Uw E-mailadres
  • Uw Postcode
  • Uw Provincie

Deze informatie wordt gebruikt:

  • Om mailingcampagnes op te zetten ter promotie van Laatjebouwen.be
  • Om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven of doorverkocht aan andere bedrijven/organisaties voor commerciële doeleinden.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

  • per email: info@laatjebouwen.be
  • per brief: Rode Kruisstraat 4 - B-2440 GEEL

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf gelieve U uit te schrijven via ons contactformulier van de nieuwsbrief (=opt/out), of ons te contacteren op het hierboven vermelde e-mail adres.

Copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele eigendom zijn en blijven van Laatjebouwen.be en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen op aan te brengen.
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Laatjebouwen.be en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van:

Laatjebouwen.be
Rode Kruisstraat 4
2440 Geel

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Disclaimer

Laatjebouwen.be en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de site en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen na een zorgvuldige analyse. Laatjebouwen.be kan dus ook geen garantie bieden op de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Laatjebouwen.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en ze is evenmin verantwoordelijk tav gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien Laatjebouwen.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

De links die Laatjebouwen.be maakt naar een andere website zijn puur informatief en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.


Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 25°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners