Bouwen met een architect

De Architect

Dikwijls een "vertroebelde" verhouding tussen de sleutel-op-de-deur aannemer en de architect.


Bouwen met een Architect

De reden hiervoor is simpel,
1. Sommige architecten kijken enorm neer op sleutel-op-de-deur bouw, daar het gedacht leeft dat ze veel van hun architecturale vrijheid verliezen.
2. De meeste sleutel op de deur bedrijven zweren bij maatwerk en typeplannen waar de architect totaal geen toegevoegde waarde kan leveren en enkel nodig is om een handtekening op de bouwaanvraagplannen te zetten.

U ziet, genoeg redenen om een diep water te creëren tussen deze actoren in het bouwproces.

Misverstanden

Laatjebouwen.be wil een brug slaan tussen deze Partijen en uitleggen waarom de misverstanden tussen deze partijen ontstaan.

De fout is ook dikwijls te zoeken bij de bouwheer zelf, hij ziet de architect enkel als een kost en dit wordt zo maar al te graag voorgesteld door sommige sleutel op de deurfirma's. Met als gevolg: hadden we deze kamer maar daar gezet, we hebben geen plaats in onze keuken, …

Sommige architecten zijn ook schuldig aan deze situatie, ze willen enkel hun eigen zin tekenen, stellen de bouwheer totaal niet centraal, en vragen absurde erelonen. Dit wil niet zeggen dat ze de bouwheer totaal zouden moeten volgen, maar een grondige behoeftestudie van de wensen van de klant is zeker geen overbodige luxe. Enkel zo kan men tot een plan komen met alle – of zoveel mogelijk - programmapunten in opgenomen.

Een goede hulp om je behoeften voor je toekomstige woning te bepalen vindt je in dit document: woonwensen.pdf

Architecten versus speciale bouwtechnieken

Nog een teer punt, de relatie van architecten met andere dan de traditionele bouwtechnieken, namelijk houtskeletbouw – houtbouw – metaalskeletbouw, …
In eerste instantie zullen ze je trachten te overhalen over te stappen naar een door hun gekende bouwmethode.
Dit is eerder een verdediginging-reflex van de architect, hij waagt zich op glad ijs omdat hij dikwijls niet of niet voldoende bekend is met deze technieken, In dit geval is het zeer dikwijls raadzaam een architect te nemen aanbevolen door de firma waarmee je wenst samen te werken, blijf wel steeds letten of hij voldoet aan voorgaande punten.
Hij zal ineens met deze bouwmethodes rekening kunnen houden bij de opmaak van het plan omdat dit soms beperkingen heeft maar veelal ook meer uitgebreide mogelijkheden .

Budgetanalyse

Een van de belangrijkste zaken bij de opmaak van een plan is de bewaking van het budget, een regel die maar al te vaak met voeten wordt getreden.
Het is een van de voorname opdrachten van de architect en de sleutel-op-de-deur aannemer om dit goed te onderzoeken door een grondige budgetanalyse.
Veel bouwheren worden hiermee geconfronteerd bij de eerste gesprekken en vinden het blijkbaar nodig om dit te verzwijgen omdat ze dan denken dat er enkel zo duur mogelijk geteld wordt om toch maar dit budget op te souperen, maar wees gerust, de wensen van de bouwheer zijn dikwijls toch iets te uitgebreid om alles te verwerken in de opmaak van het programma van hun plan.

Toegevoegde waarde

Wens je toegevoegde waarde te geven aan uw ontwerp en je wil toch genieten van het comfort van een sleutel-op-de-deur bouwfirma? Eis dan de architect aan tafel tijdens de onderhandelingen en zorg dat het ontwerp op punt staat voordat je je eerste handtekening zet. Geraak je er niet uit en komt het ontwerp niet op het punt dat jij wil, stap gewoon naar een andere architect. Maar blijf redelijk en schrijf desnoods alle wensen op voorhand op zodat de architect hier zoveel mogelijk rekening mee kan houden in zijn architectuurontwerp. Dikwijls komt dit ontwerp niet op punt omdat de architect over onvoldoende gegevens beschikt.

Wat we wel merken is dat zichzelf respecterende sleutel-op-de-deur firma's veel aandacht schenken aan de architectuur van de woning, binnen een welomkadert budget, omdat dit voor hen natuurlijk een mooie referentie oplevert.
Deze firma's zullen ook het volledige totaalconcept op punt stellen, ook de voorzieningen zodat je vooraf weet waar je aan toe bent en achteraf niet voor onaangename verrekeningen komt te staan.

Richtprijzen en erelonen

Enkele richtprijzen voor de architectuuropdracht incl. beperkt bouwtoezicht (=verplicht minimum) voor een sleutel op de deur woning.Projecten

< € 180.000 excl. BTW

Ereloon

5%

Projecten

> € 180.000 en € 220.000 excl. BTW

Ereloon

4,5%

Projecten

> € 220.000 en € 300.000 excl. BTW

Ereloon

4%


(Startende vanaf een minimum ereloon van € 6.000,- excl.BTW)

In plaats van te werken met deze percentages, is het meestal interessanter om op voorhand een forfetair bedrag af te spreken. Als je dan nadien het budget verhoogt of verlaagd, zonder enorme consequenties voor de architect (bvb. Duurdere keuken), blijft het ereloon ongewijzigd.

Opgelet: Dit zijn richtprijzen en zijn niet bindend voor een architect!
Prijzen komen courant voor en bij het werken in combinatie met sleutel op de deur, niet van toepassing als je de architect ook belast met prijsvragen, opmaken van bestek, maken van detailtekeningen, …Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 20°C

Max. 17°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners