Duurzaam Bouwen en Verbouwen

Duurzaam Bouwen

'Duurzaam bouwen en verbouwen' is meer dan ooit een hot item , in elk artikel omtrent bouwen komt het zeker ter sprake . Niet iedereen is echter op de hoogte van de juiste inhoud ervan . Uit een recente enquête bij 1000 Vlamingen bleek slechts een derde van de mensen het begrip "duurzaam bouwen" te kennen . De meerderheid associeerde het louter met degelijkheid en lange levensduur.border=0

Wat is eigenlijk 'DUURZAAM BOUWEN' ?

De term duikt steeds meer op in ons dagelijks taalgebruik, dit wil niet zeggen dat deze steeds in de juiste context gebruikt wordt. Dikwijls enkel maar als een populair en goedklinkend adjectief. In het engels is het onderscheid duidelijker .

"Durable" - wijst op een lange levensduur .
"Sustaineble" - wijst op "sustain" , onderhouden , in stand houden.
Het laatste wordt benadrukt in het begrip duurzaam, het onderhouden van de natuurlijke leefomgeving.

" Duurzaam bouwen is bouwen met respect voor mens en milieu "

Het 'TRIAS' Principe

Duurzaam bouwen steunt op 3 principes , genaamd de "duurzame drievuldigheid" of "Trias principe "

  • Beperk de vraag tot het essentiële, de werkelijke behoeften.
  • Gebruik zoveel mogelijk materialen en bronnen.
  • Ga zo efficiënt mogelijk om met 'ruimte', 'energie', 'water' en 'materiaal'
  • .

Wil je de ' Duurzaamheid ' van Uw bouwproject meten gebruik dan de 'Meetlat Duurzaam Bouwen', deze is opgemaakt door professionelen en is een hulpmiddel om het ambitieniveau van uw project te bepalen. De meetlat kan ook als toetsingslijst worden gebruikt. U kan de meetlat invullen voor woningbouw, utiliteitsbouw en verkaveling. Klik HIER voor de 'meetlat duurzaam bouwen' en toets de duurzaamheid van Uw project.

1. RUIMTE

Een huis in de stads-of dorpskern is bijna altijd duurzamer dan een villa in de natuur. Bekijk op voorhand welke extra kosten ( vb. dak , meter , …) dat je allemaal kan hebben. Let bij de keuze van je woning op oriëntatie en bereikbaarheid. Een rijwoning is compacter dan een vrijstaande woning. Bouw niet te groot of te klein.border=0

2. Energie

Het grootste verlies gebeurt door het dak . Goede dakisolatie loont dus de moeite. Bij nieuwbouw vergeet dan de vloerisolatie niet. Zeker bij grote ramen voldoende isolerend glas gebruiken.
De meeste energie kan bespaard worden op de verwarming. Houd de lambda -waarde , U-waarde en K-peil van je woning in het oog . meer info : Energiesparen.beborder=0

Ventileer je woning gecontroleerd , dit is zelfs verplicht middels de nieuwe EPB energieprestatieregelgeving.
Gebruik 'duurzame bronnen' , het beste voorbeeld is de zon , deze kan zowel passief , thermisch als fotovoltaïsch gebruikt worden . Ook windenergie , biomassa , warmtekrachtkoppeling zijn goede voorbeelden. Denk hierbij aan groenestroomcertificaten , zie Vreg.be
En bespaar op je energiefactuur door volgende Maatregelen toe te passen.

3. Water

Beperk de vraag tot de essentiële behoefte. Dubbele spoelknop op toilet, douche ipv bad, waterbesparende douchekop, lekkende kranen vermijden, elektrische boiler onder het aanrecht om niet onnodig veel water te moeten laten weglopen. Door het beperken van het gebruik van warm water bespaar je niet alleen water maar ook energie.
Hergebruik van regenwater middels een regenwaterput met regenwaterpomp met een goede filtering, correcte dimensionering en professioneel materiaal- en installatie.
Infiltreren en bufferen van dit regenwater is ook aan te bevelen.border=0

Meer info op Waterloketvlaanderen.be

4. Materiaal

Bij een juiste materiaalkeuze hou je best rekening met effecten op het energieverbruik bij de productie, het transport, de verwerking, de gevolgen voor het energieverbruik in de woning, het al dan niet vrijkomen van schadelijke stoffen.

De belangrijkste labels en kwaliteitsmerken :

  • CE marketing :Product mag op de Europese markt verkocht worden.
  • Benor : Beantwoord aan de Belgische norm.
  • ATG : Garandeert de kwaliteit van een bouwproduct.
  • FSC : Garandeert een duurzame houtwinning en ontginning.
  • Copro : Granulaten verwerkt in gerecycleerd beton.
  • For nature plus : Vibe label.

HOUT is een van de meest ecologisch en best bruikbare bouwmaterialen , als het tenminste uit verantwoord bosbeheer komt

.
border=0

MEER INFO IN DE PRAKTIJK

KAMP C - Westerlo ::: Kampc.be :::
Kamp C - Is gelegen te Westerlo en is door de Provincie Antwerpen opgericht om Vlaanderen een inhaalbeweging te laten maken op het vlak van duurzame ontwikkeling , in het bijzonder "duurzaam bouwen en verbouwen".


border=0

CEDUBO - Heusden Zolder ::: cedubo.be :::
Centrum Duurzaam Bouwen heeft is gelegen in het voormalige badhuis op de mijnsite van Heusden-Zolder. Hiermee richt het centrum zich zowel naar professionals als naar het grote publiek en wil zo een dynamiek op gang brengen op het gebied van duurzaam bouwen.


border=0

EHA - Antwerpen ::: EHA.be :::
Het EHA te Antwerpen - Stap binnen en ontdek verrassende dingen over het leven in de stad. Over ruimte, water, energie en hout. Over gif en hoe dat in ons milieu terechtkomt. Kortom, over de verborgen gevolgen van veel dagelijkse dingen.


border=0

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 17°C

Max. 19°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners