Alternatieve Bouwtechnieken

Alternatieve Bouwtechnieken

Waarom alternatieve Bouwtechnieken ?

Alternatief bouwen wordt het meest verstaan onder de noemer 'Bio-ecologisch bouwen' (ook wel duurzaam-bouwen genoemd) en dit kan op verschillende manieren. Je kan trouwen ook met bekende ruwbouwmaterialen zoals baksteen, kalkzandsteen of natuursteen een gebouw maken adt perfect het bio-ecologisch label kan dragen, enkel indien er geen gevaarlijke afvalstoffen of chemische stoffen aan toegevoegd zijn.
Ook bouwen met volhout of houtskeletbouw kan perfect een bio-ecologische bouwwijze zijn. Hiermee is het echter even opletten: de meeste firma's (meestal sleutel op de deur) geven het hout een behandeling met toxische chemische stoffen tegen insecten en schimmels.
Er zijn echter ook een aantal 'typische' 'bio-ecologische bouwwijzen', die door veel minder bouwers en architecten toegepast worden, veel meer dan pure nichemarkten zijn ze nog niet maar zeker een optie op de toekomst in een wereld met alsmaar duurder wordende fossiele brandstoffen.Alternatief Bouwen met Alternatieve Bouwtechnieken

Een overzichtje :
(zonder voor en nadelen want om te kiezen voor deze methodes moet je gewoon jezelf overtuigen en altijd zelf de handen uit de mouwen steken, wegens een gebrek aan gespecialiseerde aannemers)


Strobalenbouw

Stro wordt in de landbouw als een rest-product beschouwd, zeker nu stro steeds minder in de stallen voor de dieren gebruikt wordt. Maar geperste strobalen zijn een uitstekend isolerend bouwmateriaal. Bouwen met stro gebeurde voor het eerst in de Verenigde Staten, op het einde van de 19de eeuw en sommige van de huizen die daar toen gebouwd werden, staan er nu nog. Om maar te zeggen dat stro helemaal geen zwak materiaal is zoals het sprookje van de drie biggetjes wordt afgeschilderd.

Sinds een vijftal jaar is strobalenbouw (ook strobouw) aan een opmars in Europa begonnen, temeer daar strobalen perfect bruikbaar zijn om een bio-ecologisch passiefhuis te bouwen én strobalen zijn een zeer goedkoop bouwmateriaal. Er zijn echter nog niet echt aannemers die zich hierin gespecialiseerd hebben, daarom zal U zelf aan het werk moeten om zo te bouwen. Mensen die het meegemaakt hebben, zijn trouwens zeer enthousiast over de sfeer die er heerst bij het 'samen bouwen' aan een strobalen woning, een voorbeeld vindt je op www.bouwenmetaarde.be.

Er bestaan verschillende manieren om met strobalen te bouwen. Eén manier is stapelbouw, waarbij de balen zelf als dragend element dienen. Ze worden zoals bakstenen 'in verband' gestapeld. Er wordt vooral gewerkt met een dragend houten skelet, daartussen worden de strobalen geplaatst. Strobalen worden aan de buitenkant meestal afgewerkt met leem- of kalkpleister, houten beplanking enz.Strobalenbouw
Strobalenbouw


Moderne leembouw

Leembouw is één van de mogelijkheden om bio-ecologisch te bouwen. Leem is immers een heel gezond en milieuverantwoord bouwmateriaal. Veel mensen kennen de aarde ook genezende krachten toe, denk maar aan de populariteit van modderbaden en aanverwante in wellness-centers.

De klassieke leembouwtechniek bestaat uit een (eikenhouten) structuur, waartussen men twijgen weeft. Die twijgen worden dan ingesmeerd met leem. Deze techniek kennen de meeste mensen van het openluchtmuseum in Bokrijk. Hij wordt nu vooral in restauraties toegepast. Andere klassieke leembouwtechnieken zijn de adobetechniek en stampleemtechniek.

De meest gebruikte techniek in moderne leembouw is echter de stroleembouw. Hierbij worden stro en leem gemengd. Dit mengsel wordt in een glijdende bekisting aangestampt. De structuur en stevigheid in dit soort gebouwen wordt gegeven door een houtskelet. Na droging wordt de leem bepleisterd met leem of kalkpleister.

Moderne lemen structuren rusten op een sokkel van bijvoorbeeld baksteen, om te vermijden dat opspattend vocht of grondvocht het materiaal aantast. Lemen woningen hebben ook een bredere dakoversteek nodig, om de gevels tegen slagregen te beschermen.Moderne Leembouw
Moderne Leembouw


Bio-Ecologische Houtskeletbouw

Met bio-ecologische houtskeletbouw wordt enkel bedoeld: gebouwen in houtskeletbouw, met een zeer goede energieprestatie (lage-energie- of passiefhuizen), met hout zonder chemische behandeling en die verder ook met bio-ecologische materialen opgebouwd en afgewerkt zijn.Bio Ecologische Houtskeletbouw
Bio Ecologische Houtskeletbouw


Bio-ecologiche passiefhuizen

Een passiefhuis is zo goed geïsoleerd dat ze geen centraal verwarmingssysteem meer nodig is. Belangrijke aandachtspunten bij een passiefhuis-woning zijn:

  • koudebruggen voorkomen,
  • wind- en luchtdichtheid,
  • gecontroleerde mechanische ventilatie met warmterecuperatie,
  • ramen met drievoudig glas in geïsoleerde kaders,
  • isolatiediktes van 30-40 cm, daardoor werkt men meestal met houtskeletbouw en niet met klassieke bouwmaterialen.

In België zijn er reeds enkele tientallen passiefhuizen gebouwd of in aanbouw. De techniek is echter afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk, daar wonen zeer veel mensen in passiefhuizen.Energieverlies Woning
Passiefhuis Woning
  Illustratie © www.renderhouse.eu
   
Bouw Pasiefhuis
Blowerdoor - Blowerdoortest - Blowertest
  Illustratie © www.renderhouse.eu


Meer specifieke informatie over de technische aspecten van passiefhuizen en ondersteuning voor als U zo wilt bouwen kan u vinden op www.passiefhuisplatform.be.


Ecologiche Links

  • Ecomat - Ecologische Bouwmaterialen

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 25°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners