Dak geschikt voor zonnepanelen of zonneboiler ?

Zonnekaart toont of uw dak geschikt is voor zonnepanelen of zonneboiler

    

Is uw dak geschikt voor zonnepanelen of een zonneboiler? Wat kost de installatie? Wat is de terugverdientijd? Op al deze vragen én nog veel meer heeft de Zonnekaart het antwoord klaar. Heel veel gebouweigenaars met een zonnig dak beseffen niet welke kans ze laten liggen. De Zonnekaart ontwikkeld door het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt daar verandering in.

Eén op de acht gebouwen in Vlaanderen heeft zonnepanelen of een zonneboiler. Heel veel andere gebouweigenaars met een zonnig dak beseffen niet welke kans ze laten liggen. ‘Met onze Vlaamse zonnekaart kan elke Vlaming zien hoe goed zijn of haar dak scoort voor zonne-energie en hoeveel een installatie hem/haar zou kosten en zou opbrengen’ zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Uit onderzoek blijkt dat wie nog niet investeerde in zonne-energie, vooral twijfels heeft over de mogelijke kostprijs en de geschiktheid van het dak. ‘Zonne-energie is niet duur meer en is vooral winstgevend. Bovendien zijn de meeste daken geschikt. Dat kan iedereen nu met eigen ogen vaststellen’ reageert Tommelein.

Iedereen kan de zonnekaart raadplegen op www.energiesparen.be/zonnekaart. U geeft een adres in en krijgt meteen op een kaart te zien of het dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot niet bruikbaar (oranje) is voor de plaatsing van zonnepanelen en/of een zonneboiler. Voor elk ideaal of bruikbaar dak berekent de zonnekaart de kostprijs en de terugverdientijd van zonnepanelen en een zonneboiler, en ook de jaarlijkse besparingen op energiekosten en CO2-uitstoot. Er wordt zelfs een eerste inschatting gemaakt van het aantal te installeren zonnepanelen en van de plaats op het dak waar de zonnewinst het grootst is.De berekeningen gebeuren standaard voor een doorsneegezinsverbruik (jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh/jaar en warm water voor vier personen), maar je kan de instellingen eenvoudig aanpassen en een persoonlijke berekening uitvoeren. De zonnekaart beperkt zich niet tot gezinnen. Er zijn profielen voor grote verbruikers in de toepassing geïntegreerd, zodat ook bijvoorbeeld bedrijven, scholen, supermarkten, gemeentebesturen en andere organisaties een eerste inschatting kunnen maken van de mogelijkheden van zonnepanelen of een zonneboiler op hun dak.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) startte begin 2016 een samenwerking met Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Meer specifiek werd voor de aanmaak van de zonnekaart een beroep gedaan op de expertise binnen de Beeldverwerkingsketen Vlaanderen (BVK).
Van februari 2013 tot en met maart 2015 organiseerden zij verschillende vluchten met laseropnameapparatuur om het volledige Vlaamse landschap en alle gebouwen in detail op te meten. Dat leverde voor meer dan 2,5 miljoen Vlaamse gebouwen zeer specifieke informatie op over de dakoppervlakte, oriëntatie, hellingshoek en beschaduwing door omliggende gebouwen, bomen en andere objecten. Die informatie werd gekoppeld aan KMI-metingen van zoninstraling per regio. Zo werd voor elke locatie van 25 cm op 25 cm de totale zoninstraling bepaald. Op basis daarvan geeft de zonnekaart voor elk dak een eerste objectieve inschatting van de geschiktheid en een berekening van de  zonnewinsten. De zonnekaart heeft echter niet de pretentie om 100% exact te zijn. Het blijft een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch beslissingen maakt op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Op elk van de gebruikte gegevens zit een foutenmarge.


Zoek uw dak op www.energiesparen.be/zonnekaart

Bron: Energiesparen.be Datum: 20-03-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 25°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners