Woonkrediet met vaste rente neemt weer overhand

Woonkrediet met vaste rente neemt weer overhand

In de loop van 2005 hebben hypothecaire kredieten met vaste rentevoet opnieuw de overhand genomen op de kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoet. In december vorig jaar bedroeg het aandeel woonkredieten met vaste rentevoet zelfs 69 procent.

Woonkrediet met vaste rente neemt weer overhand

In de loop van 2005 hebben hypothecaire kredieten met vaste rentevoet opnieuw de overhand genomen op de kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoet. In december vorig jaar bedroeg het aandeel woonkredieten met vaste rentevoet zelfs 69 procent.

Vaste Rentevoet

Zo blijkt uit cijfers van de BeroepsVereniging van het Krediet (BVK). Bijna de helft van de activiteiten had betrekking op een herfinanciering of renteonderhandeling.

Recordhoogte
Woensdag had Fortis, de marktleider inzake hypothecaire kredieten, meegedeeld dat het volume woonkredieten in 2005 een recordhoogte bereikte van 20 miljard euro (+47 procent ten aanzien van 2004), dankzij de historisch lage rentevoeten, de verlenging van de looptijd van het krediet, de fiscaliteit en de jongere leeftijd waarop mensen een lening aangaan.
Volgens de gegevens van de BVK nam het aantal hypothecaire kredieten voor "bouw" toe met 43,2 procent, voor "aankopen" met 47,6 procent, voor "verbouwingen" met 70 procent en voor "andere onroerende bestemmingen" met 83 procent. Het gemiddelde bedrag van de kredieten nam in vijf jaar toe met 38,5 procent, tot ruim 92.000 euro.

Opmerkelijk
Een van de opmerkelijke tendenzen is dat de hypothecaire kredieten met vaste rentevoet het afgelopen jaar weer een groter marktaandeel innamen dan de formules met jaarlijks herzienbare rente. De vaste rentevoeten hadden hun aandeel tussen 1999 en 2005 zien dalen van 76,8 tot 33 procent, maar haalden in 2005 opnieuw een marktaandeel van 55 procent. In december bedroeg dit zelfs 69 procent.
De woonkredieten met jaarlijks herzienbare rente, die in 2004 ruim 53 procent van de markt uitmaakten, vielen in 2005 terug tot 32 procent. "De kredietnemer schat het risico dat de rentevoet van de variabele kredietformules vroeg of laat boven de rentevoet van de vaste kredietformules zal stijgen vrij hoog in. Bijgevolg kiest hij voor een vaste rentevoet die hem zal beschermen tegen een mogelijke rentestijging", zo legt KBC deze trend uit.

Rendabiliteit
Ondanks het grote volume hypothecaire kredieten is de rendabiliteit voor de banken zoek, zo stelt de BVK. Bijna de helft (46 procent) van de "ondertekeningen" in 2005 ging over een herfinanciering of een renteonderhandeling. "Een overeenkomst lijkt niet meer dezelfde bindende kracht te hebben als vroeger", stelt de BVK, "aangezien de rentevoeten van overeenkomsten die aanvankelijk voor lange duur worden aangegaan nadien door de consument vaak volledig naar beneden toe heronderhandeld worden. De wederbeleggingsvergoeding die de klanten bij elke aanpassing van het contract moeten betalen, is duidelijk ontoereikend om de reële onderliggende kosten te dekken." De BVK vraagt een aanpassing van de berekeningswijze.
De BVK toont zich ten slotte voorstander voor het aanwenden van de techniek van de "reverse mortgage", waarmee volgens haar aan gepensioneerden een bijkomend inkomen wordt gewaarborgd bovenop het normale pensioen. Dit product maakt het "slapende" vermogen (dat vervat zit in de waarde van het huis) van een gepensioneerde vrij om het te activeren voor het aankopen van andere goederen en diensten, zo luidt het. De BVK stelt wel dat voor het concretiseren van dit concept nog grondig studiewerk nodig is.

De bij de BVK aangesloten instellingen vertegenwoordigen ongeveer negentig procent van de markt.

Bron: HLN
26/02/2006

Bron: HLN Datum: 26-02-2006

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 11°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners