Woning kopen via email – CIB Vlaanderen verheugd

Woning Aankopen per email – CIB Vlaanderen zeer verheugd

   

CIB Vlaanderen is bijzonder tevreden met het voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo dat de aankoop van een woning per e-mail mogelijk zal maken. De minister komt hiermee tegemoet aan een vraag van onze beroepsorganisatie die zelf op de lacune in de wetgeving wees naar aanleiding van een arrest van het Antwerpse Hof van Beroep eind 2016. Met een aanpassing van het wetboek van economisch recht neemt Alexander De Croo, op aandringen van CIB Vlaanderen, de onduidelijkheid die er nu heerst weg.

“Als nauw betrokken beroepsgroep steunen we elke initiatief dat opnieuw rechtszekerheid kan brengen en dat op zijn minst bevestigt dat e-mailverkeer een begin van bewijs kan vormen. Met zijn initiatief, dat morgen op de federale ministerraad besproken wordt, zorgt De Croo voor een verduidelijking en een modernisering van de wet en daar hebben wij als sector heel hard op aangedrongen”, klinkt het bij CIB Vlaanderen, met meer dan 2.400 leden de grootste en meest representatieve beroepsorganisatie van Vlaamse vastgoedmakelaars, rentmeesters en syndici.

Een opvallend arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen op 19 december 2016 zorgde plots voor heel wat onzekerheid in vastgoedland. Uit dit arrest bleek immers dat noch de koper, noch de verkoper de verkoop van een onroerend goed kunnen bewijzen aan de hand van mailverkeer. Meer zelfs, e-mails kunnen evenmin gebruikt worden als een begin van schriftelijk bewijs om aan te tonen dat er een akkoord was over prijs en goed. Dit arrest was op zijn zachtst gezegd controversieel en ging lijnrecht in tegen een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep uit 2013. Daaruit bleek dat een sms (en dus ook een e-mail) wél een begin van schriftelijk bewijs kan opleveren.

Rechtsonzekerheid?Die rechtsonzekerheid deed bij heel wat vastgoedmakelaars-bemiddelaars de wenkbrauwen fronsen. De vastgoedmakelaars die actief zijn in Antwerpen en Limburg werden plots met andere rechtsomstandigheden geconfronteerd dan in Oost- en West-Vlaanderen, omdat zij onder een verschillend werkingsgebied van het Hof van Beroep ressorteren.

“CIB Vlaanderen heeft dan ook meteen de koe bij de horens gevat en de bevoegde ministers op de hoogte gebracht van deze problematiek. Nadat De Croo eerder in een mondelinge reactie al aangaf het nodige initiatief te nemen, zijn we bijzonder tevreden dat het noodzakelijke regelgevende initiatief er nu ook effectief zal komen en morgen in de ministerraad wordt behandeld. De wetgeving wordt hiermee eindelijk aangepast aan het huidige digitale tijdperk waarin we leven. E-mails en andere vormen van elektronische communicatie zijn immers in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken bij het afsluiten van contracten”, meent de beroepsorganisatie.

Bron: CIB Vlanderen Datum: 21-04-2018

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 11°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners