Strijd tegen schijnzelfstandigheid in de bouw

Strijd tegen schijnzelfstandigheid in de bouw

  

De nieuwe wet die het fenomeen van de schijnzelfstandigen wil aanpakken wordt gesteund door de confederatie bouw en deze zal actief meewerken aan het opstellen van specifieke criteria voor de bouwsector.

Wet tegen schijnzelstandigheid in de bouw

Tegelijkertijd hoopt de Confederatie dat de initiatieven van de overheid er effectief voor zullen zorgen dat valsspelers uit de markt verdwijnen.

De nieuwe wet op schijnzelfstandigen zal vanaf 1 januari 2013 in voege treden. Concreet voert de nieuwe wet een vermoeden van arbeid in loondienst in voor de uitvoering van werken in onroerende staat gerealiseerd door personen die niet voldoen aan meerdere socio-economische criteria. Algemeen beschouwd is het een goede aanzet om de misbruiken van het zelfstandigenstatuut in de bouw aan te pakken en een verbetering van de oude wet uit 2006.

De nieuwe wet kadert in de strijd tegen sociale fraude in de bouw, waaraan de sector de laatste maanden actief heeft meegewerkt. Zo zijn aannemers voortaan eveneens aansprakelijk voor de correcte uitbetaling van lonen en sociale bijdragen door hun onderaannemers. De Confederatie Bouw steunt ook deze maatregel.

De Confederatie Bouw is van nabij betrokken bij de uitwerking van deze maatregelen en zal erover waken dat praktische en juridische pijnpunten worden aangepakt. Van groot belang is dat een wet geen dode letter blijft en dat de inspectie frequente controles zal uitvoeren. Ook moet nog duidelijk worden of onze nationale wetgeving ook aan buitenlandse (schijn)zelfstandigen kan worden opgelegd. En dan nog: de uitbetaling van correcte lonen is één zaak, maar op de sociale lasten in het land van herkomst hebben wij geen invloed.
De praktijk leert ons dat Belgische bouwbedrijven die op een correcte manier willen werken, het steeds moeilijker krijgen. Ze gaan gebukt onder de hoge Belgische loonlasten en moeten de concurrentie aangaan met buitenlanders die het niet zo nauw nemen met onze wetgeving. Een oplossing ten gronde heeft dus ook oog voor het kader waarbinnen onze Belgische bedrijven werken. Een lastenverlaging in de bouw kan ervoor zorgen dat zij beter gewapend zijn om de concurrentie aan te gaan.Bron: Confederatie Bouw Datum: 22-09-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners