Komst Slimme meters en slimme netten

Komst Slimme meters en slimme netten

   

Momenteel zijn de elektriciteitsmeters in Vlaanderen elektromechanische meters. Het gaat om de zogenaamde Ferrarismeters met een horizontaal roterende schijf. Deze elektromechanische meters hebben meer dan hun nut bewezen, maar zijn stilaan aan vervanging toe.

De Distributienetbeheerders werken aan slimme elektriciteitsmeters

De nieuwe generatie meters zijn elektronisch en werken niet meer met bewegende mechanische componenten. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om meer te doen dan enkel het verbruik meten. Daarom krijgen ze de naam “slimme meter”. Zowel in Vlaanderen als in gans Europa wordt nagedacht over de invoering van deze nieuwe generatie meters. Ze kunnen leiden tot meer comfort en minder verbruik voor de energiegebruikers en zullen ook bijdragen tot een betere werking van de energiemarkt.

Consumenten en bedrijven zullen in de toekomst op een andere manier elektriciteit verbruiken. Denken we maar aan de opkomst van warmtepompen en elektrische wagens. Ook zullen ze zelf meer elektriciteit produceren met zonnepanelen, windturbines of bio-installaties. Het huidige elektriciteitsnet is echter vooral gemaakt om elektriciteit van de centrale naar de consumenten en de bedrijven te vervoeren volgens een voorspelbaar patroon. Daarom moet het elektriciteitsnet omgebouwd worden tot een “slim net” dat tweerichtingsverkeer mogelijk maakt en de capaciteit op een efficiënte manier laat benutten.

De VREG heeft een centrale rol als toezichthouder op de energiemarkt en volgt de ontwikkelingen op de voet. In deze nieuwsbrief brengt de VREG u op de hoogte van de stand van zaken van de lopende activiteiten in verband met slimme meters en slimme netten.


De Distributienetbeheerders werken aan slimme elektriciteitsmeters

Proefprojecten
In het kader van een proefproject plaatsten de distributienetbeheerders via hun werkmaatschappijen Eandis en Infrax in 2010 in de Mechelse gemeenten Leest en Hombeek, maar ook in enkele andere gemeenten, 5.000 slimme meters voor elektriciteit en aardgas. Dit eerste proefproject legde vooral de nadruk op de communicatieaspecten (worden de meterstanden correct geregistreerd?, worden ze vlot en correct doorgestuurd?, enz.). Verschillende communicatiesystemen werden gebruikt, zoals PLC of “power line communication” (via het elektriciteitsnet), communicatie via breedbandkabel of draadloos.
Uit de evaluatie van dit proefproject begin 2011 bleek dat de gebruikte communicatiesystemen betrouwbaar werkten.

Vanaf eind 2012 start een grootschalig proefproject inzake slimme meters. Dit bestaat uit de opstelling van 50.000 slimme meters in verschillende gebieden verspreid over heel Vlaanderen. Dit wordt een logistieke uitdaging voor de netbeheerders. De VREG volgt dit proefproject van nabij op.

De proefprojecten worden ook ondersteund door onderzoeksprojecten. Deze aanpak moet gegevens opleveren met betrekking tot de verschillende maatschappelijke aspecten van het gebruik van slimme meters. Welke impact heeft de slimme meter op het energieverbruik, kan fraude ermee gedetecteerd worden, biedt vraagsturing met tarieven in functie van het moment van verbruik een mogelijkheid om de productie- en de netnetcapaciteit beter te benutten, kunnen de marktprocessen worden vereenvoudigd en verbeterd? De resultaten van dit onderzoek zullen ten vroegste in de loop van 2013 beschikbaar zijn. Vlaams minister voor het energiebeleid Van den Bossche heeft in haar beleidsbrief te kennen gegeven pas dan een beslissing te nemen over de invoering van slimme meters.


Meer informatie over slimme netten en slimme meters vindt u op Vreg.be/slimme-netten-en-metersBron: Vreg Datum: 29-01-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners