2 jaar wachten op een elektricien

2 jaar wachten op een elektricien

    

Vormelek trekt aan de alarmbel. Binnenkort wordt het twee jaar wachten op een elektricien, wanneer men voor een nieuwbouw staat. De instroom leerlingen elektriciteit blijft in dalende lijn gaan. De uitstroom gaat in stijgende lijn, gezien de algemene vergrijzing.

Vormelek opleiding elektriciteit

Een probleem, zeker gezien automatisering ook in woningen een steeds belangrijkere rol speelt. Want als automatisering stuk gaat, heeft men… een elektricien nodig.

Waar vind ik een elektricien?
Het is een oud zeer. Wie voor een dringende reparatie een vakman wil strikken, merkt dat er moeilijkheden zijn op het vlak van beschikbaarheid en interventietijd. OIVO legde over dit thema in 2011 een enquête voor aan 625 Vlaamse gezinnen. Bij dringende gevallen – waar binnen de 3 uur hulp wordt verwacht - liep de wachttijd op tot gemiddeld 2 dagen. Een waterleiding die springt, elektriciteitspanne, de verwarming die stuk gaat net als het min 10 is buiten… Erg vervelend, zeker als je lang moet wachten op een vakman. De sector van de elektriciens is goed op weg om een sector te worden waar dergelijke toestanden op termijn de spuigaten zullen uitlopen.

Hilde De Wandeler, directeur van Vormelek: "Als men voor een kleine doch dringende interventie al 'te lang' moet wachten, dan wordt het helemaal een ramp als het over grotere opdrachten zoals nieuwbouw gaat. We gaan naar een wachttijd van twee jaar. Aan de arbeidsvreugde ligt het niet: ’ongeveer de helft van de bevraagde elektriciens raadt zijn beroep aan aan kennissen en vrienden. Bovendien verdient een goede elektricien vaak meer dan de gemiddelde bediende. Er is echter een algemeen perceptieprobleem ten aanzien van technische beroepen. Als er geen andere waardering komt van technische versus de meer 'academische' studies, gaan we naar een crisissituatie", besluit De Wandeler.

31,3% meer vacatures voor elektriciens in 2011 – bijna 20% minder leerlingen
Volgens een studie van VDAB zijn er dit jaar ten opzichte van 2011 maar liefst 31,3% meer vacatures voor elektriciens. Enkel in de gezondheidssector was de stijging groter.
Tegelijkertijd zagen scholen het percentage leerlingen elektriciteit de laatste vijf jaar stelselmatig dalen. In 2006 begonnen nog meer dan 5,1% van alle Belgische middelbare scholieren een elektrotechnische opleiding, in 2011 nog amper 4,5%. Wanneer we de absolute cijfers erbij nemen is de daling nog dramatischer: de algemene daling van het aantal leerlingen (-7,4%) in aanmerking genomen, daalt het totaal aantal leerlingen elektriciteit met bijna 20%.

Vormelek vernieuwt haar engagementen voor de promotie van elektrotechnische beroepen
De finale van Elektro Challenge 2012, die vandaag doorging, is voor Vormelek de aanleiding om de wederzijdse engagementen met haar sociale partners, de verschillende onderwijsnetten, Syntra Vlaanderen en de bevoegde kabinetten, te vernieuwen. Deze engagementen zijn allemaal gericht op een betere doorstroming van gekwalificeerde elektrotechnici naar de arbeidsmarkt.
Zo verbindt de sector zelf zich ertoe de vereiste beroepscompetenties in kaart te brengen. In overleg met het onderwijs en de middenstandsopleidingen worden de leerplannen daarop afgestemd. Verder worden bedrijven aangemoedigd om meer inspanningen te doen om jongeren kennis te laten maken met het werkveld door stageplaatsen aan te bieden, bedrijfsbezoeken te organiseren, enz.


Over Vormelek
Vormelek is het opleidingscentrum voor alle werkgevers en werknemers in de sector PSC 149.01 (elektriciens: installatie & distributie). De vzw peilt continu naar de opleidingsbehoeften van de bedrijven uit de sector en probeert hen een passend antwoord te bieden. De organisatie waakt permanent over de bijscholing van de arbeiders uit de sector. - www.vormelek-formelec.beBron: Vormelek Datum: 23-05-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners