Vochtige woningen in Europa kosten 82 miljard euro

Vochtige woningen in Europa kosten 82 miljard euro per jaar

    

Een nieuwe studie van het Duitse onderzoeksinstituut “Fraunhofer IBP” toonde aan dat de vochtigheidsgraad in de woning van 84 miljoen Europeanen te hoog is, met heel wat aandoeningen van de luchtwegen zoals astma of chronisch obstructief longlijden (COPD) tot gevolg. De ziekenhuisopnames en de medische behandelingen van die aandoeningen, maar ook het productiviteitsverlies doen het kostenplaatje voor de maatschappij oplopen op tot 82 miljard euro per jaar!

Meer dan 84 miljoen Europeanen wonen in een vochtige omgeving, en hebben daardoor 40% meer kans om aandoeningen van de luchtwegen of langdurige allergieën op te lopen. “Het is echt verontrustend om vast te stellen dat mensen in vochtige of ongezonde woningen leven. Verder blijkt uit de studie voor het eerst dat 2,2 miljoen personen aan astma lijden en dat de evolutie van hun aandoening rechtstreeks samenhangt met de bedenkelijke gezondheidstoestand van hun woning”, aldus professor Gunnar Grün, verantwoordelijke van de afdeling energie-efficiency en binnenklimaat bij Fraunhofer IBP.


Een beloftevolle toekomst

Uit het onderzoek van Fraunhofer dat zich baseert op transversale studies in 32 Europese landen, blijkt dat het aantal Europeanen dat in vochtige en ongezonde woningen leeft tegen 2050 met 50% kan worden teruggedrongen, wat een daling van het aantal zieken met 25% zou betekenen. Voor astma alleen al zou het aantal patiënten met 550 000 kunnen verminderen.
De Groep VELUX wil aanzienlijk bijdragen tot een daling van het aantal aandoeningen van de luchtwegen als gevolg van vochtige woningen. Vandaag zou een juridisch kader voor een gezond binnenklimaat in nieuwe en bestaande gebouwen moeten zorgen. Dat zou het risico op aandoeningen en de daarmee verbonden kosten kunnen drukken.


Vocht voorkomen

Nog steeds volgens het Fraunhoferinstituut zou vocht een van de voornaamste problemen van de Europese gebouwen zijn. Vocht wordt overwegend veroorzaakt door het gebruik van onaangepaste bouwmaterialen en door onvoldoende ventilatie van de huizen. En wie vocht zegt, denkt meteen aan het risico van schimmelvorming. Dat gevaar kan men vermijden door bij een renovatie het geschikte bouwmateriaal te kiezen.


RenovActive – Een natuurlijke luchtstroom

In april 2016 voltooide VELUX haar RenovActive project in België. De onderneming werkte voor dit project samen met de sociale huisvestingsmaatschappij “De Anderlechtse Haard”. Dit innoverende renovatieconcept werd opgezet om te sensibiliseren en te inspireren voor betaalbare renovatie via een duurzaam en vlot reproduceerbaar concept. RenovActive wil een toonbeeld zijn bij de renovatie van Europese woningen tot gezonde en duurzame leefomgevingen.
De renovatie van de woning gaat uit van de Active House principes, die een evenwicht tot stand willen brengen tussen comfort, energie-efficiency en eerbied voor het leefmilieu. Een van de prioriteiten van dit project was vocht en schimmelvorming voorkomen. Er werd een optimaal ventilatiesysteem ontwikkeld dat garant staat voor een continue natuurlijke luchtstroom in het huis.


Surf voor meer informatie naar: http://renovactive.velux.be/pro

Bron: Velux Datum: 26-11-2016

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 11°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners