Vlaming bouwt steeds energiezuiniger E-peil

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

    

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50. Tegen 2021 moet dat E30 of lager zijn. De E-peil-eis maakt deel uit van het EPB-beleid, dat sinds 2006 de energieprestatie en het binnenklimaat van nieuwbouw wettelijk regelt. “De Vlaming heeft niet alleen een baksteen in de maag, maar daar zitten intussen ook zonnepanelen of extra isolatiemateriaal bij”, zegt Minister Tommelein.

Met een gemiddeld E-peil van E39 ten opzichte van E43 in dezelfde periode vorig jaar, duiken de Vlaamse nieuwbouwwoningen opnieuw verder onder de wettelijke norm van E50, die sinds vorig jaar van kracht is. Pas vanaf 2018 zakken de energienormen voor woningen naar E40.  Vlaanderen heeft sinds 2006 een EPB-beleid, dat de energieprestatie en het binnenklimaat van nieuwe woningen vastlegt. Elke twee jaar wordt de norm aangescherpt, om uiteindelijk in 2021 te landen op de BEN-norm. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal en gaat over woningen met een E-peil van 30 of lager.

Ook bij kantoorgebouwen en appartementen zien we dezelfde evolutie. Voor flatgebouwen waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend in 2014 toen de E-peileis E60 bedroeg, ligt het E-peil gemiddeld op E47. Dat is bijna een halvering ten opzichte van het begin van de EPB-regelgeving, toen de wettelijke norm nog E90 was. Ook nieuwe kantoorgebouwen halen nu al gemiddeld een E47, 8 punten onder de wettelijke eis van E55.

Een pak Vlamingen bouwt trouwens nu al Bijna-Energie-Neutraal, terwijl het volgens het EPB-beleid pas vanaf 2021 noodzakelijk is. Voor de bouwaanvragen van 2015 kiest 1 op de 3 Vlamingen (34 procent) voor een E-peileis van E30 of lager. De kaap van 5000 woningen is zelfs overschreden. Ook hier zien we een gelijkaardige trend bij kantoor- en flatgebouwen. Al 14 procent van de kantoorgebouwen haalt de BEN-norm. Bij flatgebouwen is dat 10 procent.


Ingrijpende Energetische Renovatie

Sinds 1 januari 2015 wordt ook de 'Ingrijpende Energetische Renovatie' (IER) apart erkend. Dat betekent dat 75 procent van de buitenschil van een woning duurzaam wordt geïsoleerd, en dat een nieuw verwarmingssysteem én een ventilatiesysteem geïntegreerd worden. Huizen die na zulke renovatie een E-peil van maximaal 90 behalen, krijgen daarvoor een belastingvoordeel.  Voorlopig zijn er nog maar 107 bouwaanvragen IER ingediend, maar ook hier zien we de trend om systematisch 'strenger' te verbouwen : E77 in plaats van de wettelijke norm van E90.  Sinds eind vorig jaar wordt een korting of volledige vrijstelling op de onroerende voorheffing toegekend voor renovaties van E90 of lager. Verwacht wordt dat hierdoor meer bouwheren voor IER zullen kiezen.
Sinds 2014 is het voor nieuwbouw ook verplicht om een aandeel hernieuwbare energie te hebben.  Driekwart van de nieuwbouwwoningen heeft minstens 1 systeem van hernieuwbare energie. Het populairste blijven de zonnepanelen (41 procent), gevolgd door de zonneboiler (12 procent) en de warmtepomp (4 procent). Sommige woningen combineren enkele vormen van hernieuwbare energie. Veertien procent heeft zowel zonnepanelen als een warmtepomp. 


Minder premie-aanvragen

Opvallende trend : de Vlaming vroeg in 2016 minder energiepremies aan dan in 2015. Het gaat om een daling van 8 procent. De verklaring hiervoor is veelvoudig. In 2014, vlak voor de hervorming van het premiestelsel, was er een boost in de aanvragen. Het is dan ook logisch dat er daarna een afkoelingsperiode komt. Op dit moment blijkt de Vlaming niet zo goed meer op de hoogte te zijn dat hij nog recht heeft op energiepremies.

Bron: Energiesparen Datum: 11-03-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 15°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners