Vlaamse sociale woningbouw vordert uiterst traag

Vlaamse sociale woningbouw vordert uiterst traag

Tussen 2001 en 2006 hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) in Vlaanderen werven geopend voor 12.755 nieuwe sociale woningen en 34.435 renovaties van bestaand patrimonium. Dat blijkt uit berekeningen die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) op vraag van De Morgen maakte.

Vlaamse sociale woningbouw vordert uiterst traag

Tussen 2001 en 2006 hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) in Vlaanderen werven geopend voor 12.755 nieuwe sociale woningen en 34.435 renovaties van bestaand patrimonium. Dat blijkt uit berekeningen die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) op vraag van De Morgen maakte.

Bouwen zonder grond aan te kopen

Van die 47.190 extra wooneenheden waren begin dit jaar 11.575 woningen of ongeveer een vijfde opgeleverd en dus bewoonbaar. Het gaat in totaal om 8.615 huurwoningen en 2.960 koopwoningen.

Of dit bijkomend patrimonium volstaat om de woningnood in Vlaanderen te lenigen, is nog zeer de vraag. Een woonbehoeftestudie van de Ufsia berekende dat er in Vlaanderen in de periode 1995-2010 nood is aan 258.425 huurwoningen. Met 8.615 opgeleverde huurwoningen in vijf jaar tijd blijkt die doelstelling wel heel hoog gegrepen. Al gaat het hier enkel om woningen die werden gerealiseerd door de SHM's; ook de gemeenten en de OCMW's bouwen sociale woningen.

Eind 2000 bleken er 62.285 gezinnen of alleenstaanden op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning te staan. De Vlaamse regering stelde in haar regeerakkoord van 2004 dat "het aantal sociale huurwoningen niet mag verminderen". In hoeverre die doelstellingen gehaald worden, wordt momenteel onderzocht. Het Kenniscentrum Duurzaam Woonbeleid presenteert tegen eind 2006, in opdracht van minister van Wonen Keulen (VLD), een stand van zaken.

Bron: Telex
29/09/2006

Bron: Telex Datum: 29-09-2006

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 11°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners