Vlaming kiest vaak voor renovatie

Vlaming kiest vaak voor renovatie

    

De Vlaamse Renovatie Enquête, een enquête bij 800 Vlamingen, leert dat wij het kopen en renoveren van een woning meer overwegen dan nieuwbouw. “Omdat het land al behoorlijk volgebouwd is en betaalbare bouwgrond schaars wordt”, luidt het. “En omdat het haast nog de enige mogelijkheid is om te kunnen wonen in de stad”.

De Vlaamse Renovatie Enquête werd uitgevoerd door iVox in opdracht van bouwfirma Verelst, die de mening van kandidaat-renoveerders wilde weten over de ‘Verelst renovatiescan’. Met deze scan weten kandidaat-renoveerders wat een renovatie gaat kosten. Daarmee doet de scan het meest aangehaalde nadeel van kopen en renoveren teniet.

De vragen werden gesteld aan 800 Vlamingen die aangaven dat ze binnen een venster van 2 jaar in het verleden of de toekomst met de aankoop, de bouw en/of de renovatie van een woning bezig waren of zullen zijn.

Tussen haakjes: Volgens recent onderzoek van FABA (Federatie Algemene Bouwaannemers) is momenteel 16 % van de Belgische achttienplussers aan het verbouwen/renoveren, tegen slechts 2 % nieuwbouwers. De positieve houding tegenover renoveren vertaalt zich dus ook duidelijk in de realiteit. Een grote meerderheid (84 %) vindt overigens dat de overheid het renoveren best wat meer mag promoten en bevoordelen.

Argumenten PRO renovatie

De drie meest aangehaalde argumenten pro renovatie zijn dat je het op je eigen ritme en volgens je eigen budget kunt doen (77 %), dat je een aantal zaken zelf kunt doen (58 %) en dat je tijdens de renovatie al in je huis kunt wonen (57 %). De charme en het karakter van de bestaande woning spelen ook een rol in de keuze van renovatie.

Een minder aangehaald pro-argument (22 %) is dat renovatie goedkoper is dan nieuwbouw. Zelfs bij gelijke kostprijs zou nog 32 % resoluut kiezen voor renovatie. Bij stedelingen ligt dit percentage zelfs nog hoger (38 %). Renovatie wordt dan ook vaak als de enige manier beschouwd om een woning te verwerven in de stad.

Argumenten CONTRA renovatie

Doorgewinterde klussers mogen dan wel vol vertrouwen een renovatie aanpakken, wat zij graag doen is voor vele anderen een probleem. Als tegenargumenten vermeldden veel respondenten o.a. de onaangename verrassingen die bij een renovatie kunnen opduiken, en ook de onzekerheid over het eindbudget en de uiteindelijke duur van de renovatie.

“Verelst biedt met hun ‘renovatiescan’ een veilige oplossing voor deze contra’s”, geeft Luc Kerkhove, renovatieadviseur bij Verelst aan. “Onze firma past bij renovatie immers het sleutel-op-de-deurprincipe toe om budget en timing nauwkeurig vast te kunnen leggen. Bovendien neemt Verelst, als renovatiespecialist, alle zorgen (planning, coördinatie, vakkennis,…) op zich.”


Verelst Renovatiescan
Bouwfirma Verelst heeft een uniek instrument ontwikkeld om kandidaat-renoveerders een zicht te geven op het traject dat ze gaan aanvatten: de renovatiescan. Die wordt gemaakt in drie fasen, waarbij de kandidaat de vrijheid behoudt om na afronding van een fase eruit te stappen:

  1. analyse van het gebouw en eerste schatting van de kosten (gratis);
  2. uitgebreid dossier met o.a. architectenplannen en stedenbouwkundig dossier;
  3. renovatiecontract met gedetailleerde offerte van het renovatieproject.Bron: Verelst Datum: 12-10-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners