Verzekering gewaarborgd wonen

Verzekering gewaarborgd wonen

   

Uit een nieuw rapport over de Belgische bouwmarkt blijkt dat één op de drie Belgen zijn bouwplannen uitstelt door de crisis. Met de huidige golf van ontslagen vragen steeds meer kandidaat-bouwers en kopers van woningen zich inderdaad af: “Zullen we onze lening nog wel kunnen blijven terugbetalen?

Verzekering gewaarborgd wonen bij Jobverlies

Stel dat we onze job verliezen.” Om zich tegen jobverlies in te dekken kan elk Vlaams gezin, zonder inkomensgrens, nog altijd gratis gebruik maken van de verzekering gewaarborgd wonen. Maar vorig jaar werd slechts bij 3% van de afgesloten hypothecaire leningen zo’n verzekering aangevraagd. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) hadden dit er veel meer kunnen zijn. De VCB vraagt dan ook dat de banken deze mogelijkheid actief aan elk van hun klanten presenteren.

Het aantal aanvragen voor een verzekering gewaarborgd wonen is de laatste jaren gedaald. Van april 2009 tot en met maart 2010 waren er in Vlaanderen 10.238 aanvragen voor een verzekering gewaarborgd wonen, van april 2010 tot en met maart 2011 nog 6.788 aanvragen en van april 2011 tot en met maart 2012 nog slechts 5.785 aanvragen. Deze cijfers heeft Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche eerder reeds bekend gemaakt in het Vlaams Parlement.

Slechts voor 3% van hypothecaire leningen
Tegenover de circa 200.000 hypothecaire leningen die vorig jaar in Vlaanderen voor de bouw, aankoop of renovatie van een woning werden afgesloten, is het aantal aanvragen voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen bijzonder klein. Bij amper 3% van alle afgesloten hypothecaire leningen werd nog zo’n verzekering aangevraagd. Het aantal afgesloten hypothecaire leningen (exclusief de herfinancieringen) is van 2009 tot 2011 fors gestegen, vooral voor verbouwingen maar ook voor nieuwbouw. Het aantal aanvragen voor een verzekering gewaarborgd wonen zou deze stijgende trend moeten hebben volgen. Maar dit is niet gebeurd.


Verzekering gewaarborgd wonen bij Jobverlies

Een op tien Vlamingen is bang om zijn job te verliezen. Zo is gebleken uit eerder on line onderzoek door de KU Leuven. De huidige ontslaggolf zal deze onzekerheid nog aanwakkeren. De verzekering gewaarborgd wonen beantwoordt dus aan een sterke behoefte. Zeker in economisch onzekere tijden is de verzekering gewaarborgd wonen een belangrijk instrument om aarzelende kandidaat-bouwers over de streep te krijgen. Dankzij deze verzekering kan de ontlener bij jobverlies tot drie jaar lang een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van zijn hypothecaire lening. Dat kan gratis want de Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de verzekering gewaarborgd wonen onvoldoende bekend is. De VCB is ervan overtuigd dat heel wat gezinnen die een hypothecaire lening hebben afgesloten, van het systeem gebruik hadden kunnen maken. Maar wat erger is: de VCB gaat ervan uit dat heel wat meer gezinnen dan nu een hypothecaire lening zouden aangaan als ze van de verzekering zouden afweten. Dit is des te meer spijtig omdat de hypothecaire rente op dit ogenblik zo laag ligt en gezinnen tegen een zeer voordelig vast tarief een hypothecaire lening kunnen aangaan.

Het reële risico dat een gezin zijn hypothecaire lening niet kan afbetalen, ligt trouwens laag. Uit een analyse van de eerste schadestatistieken van de verzekeraar voor de verzekering gewaarborgd wonen blijkt dat op 1 februari 2012 nog maar 275 schadedossiers werden geopend waarbij de verzekering moest worden aangesproken omwille van inkomensverlies door werkloosheid.

Actief kenbaar maken aan elke ontlener
Volgens de VCB zijn de banken het best geplaatst om hun klanten te wijzen op de verzekering gewaarborgd wonen. Een zeer groot aantal ontleners hebben recht op deze gratis verzekering. Alleen weten ze het vaak niet. De VCB vraagt aan de banken dat zij hun klanten systematisch op dit recht wijzen. Uiteraard kunnen ook andere partijen zoals aannemers en notarissen hierbij helpen maar dan is de compromis meestal getekend of ligt het financiële plaatje al vast.

Bovendien is er de noodzaak om almaar energiezuiniger te bouwen. Bij kandidaat-bouwers bestaat ook een belangrijke vraag naar energiezuinigere woningen. Dit vergt een hogere initiële investering. De verzekering gewaarborgd wonen kan de banken er bijkomend toe aanzetten de extra investeringskost van doorgedreven energiezuinige woningen te helpen financieren.Bron: VCB Datum: 12-11-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners