Vereenvoudiging distributienetbeheer

Vereenvoudiging distributienetbeheer

   

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche en de energiedistributiebedrijven Infrax en Eandis gaan de komende maanden samen nieuwe stappen zetten om te komen tot een vereenvoudiging van het distributienetbeheer in Vlaanderen.

Vereenvoudiging distributienetbeheer in Vlaanderen met Infrax en Eandis

De drie partijen zullen op regelmatige basis overleggen om de krijtlijnen van de afspraken die eerder dit jaar werden gemaakt tussen de drie partijen, en die werden bekrachtigd door de Vlaamse regering, verder in te vullen. Concreet gaat het over:


Vereenvoudiging distributienetbeheer in Vlaanderen met Infrax en Eandis

  • efficiëntere organisatievormen onder de koepels van Infrax en Eandis, zodat er verder kan gesnoeid worden in structuren en mandaten
  • de evolutie naar een eenheidstarief in Vlaanderen volgens een aangepaste tariefmethodologie
  • de stappen die de Vlaamse overheid wil zetten om de kosten van openbare dienstverplichtingen (zoals de premies voor energiebesparende maatregelen, sociale openbaredienstverplichtingen) en steun voor hernieuwbare energie (groene stroom en WKK) gelijk te spreiden over heel Vlaanderen
  • afspraken, in samenspraak met de betrokken gemeenten, over de gebieden waarin de beide maatschappijen werkzaam zijn
  • de regelgevende stappen die nog deze bestuursperiode zullen worden gezet om dit alles mogelijk te maken

De drie partijen hebben de uitdrukkelijke bereidheid uitgesproken om zo snel mogelijk tot goede afspraken te komen over het geheel van deze aspecten.
Om de gesprekken constructief te laten verlopen, zal geen van de drie partijen extern communiceren over de inhoud van de gesprekken tot er een akkoord is.Bron: Infrax en Eandis Datum: 26-10-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 32°C

Max. 34°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners