Moeilijke tijden voor woningbouwers

Moeilijke tijden voor woningbouwers

    

De woningbouw heeft het moeilijk. Het aantal vergunningen voor nieuwe huizen en flats lag in 2011 op een zeer laag niveau. De woningbouwactiviteit staat momenteel dan ook op een laag pitje. Bovendien zijn de woningbouwers pessimistisch gestemd voor de toekomst.

VCB verklaart moeilijke tijden woningbouwers

Hun orderportefeuille slinkt. Maar tegelijk stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vast dat de hypothecaire rentevoet nog altijd historisch laag ligt en de laatste maanden onder 4% is gebleven. Uit de laatste update van de bouwkostenindex blijkt daarenboven dat die kosten minder snel stijgen dan de inflatie. Volgens de VCB blijven de omstandigheden dus gunstig om nu te bouwen.

In 2011 werden in Vlaanderen nog maar 14.255 vergunningen voor nieuwe huizen en nog maar 15.960 vergunningen voor nieuwe flats toegekend. Voor de huizen is dat 15% minder dan in 2010 en voor flats 11% minder. Voor huizen en flats samen lag het aantal vergunningen in 2011 terug even laag als in het zeer zwakke jaar 2009. De Vlaamse woningbouwers moeten nu teren op het lage aantal vergunningen dat in 2011 werd toegekend. Bovendien blijkt uit hun verdere vooruitzichten voor de toekomst vooralsnog weinig beterschap voor 2012.

Onlangs heeft de VCB de Vlaamse woningbouwers bevraagd over hun orderportefeuille. Op de vraag naar het aantal nieuw afgesloten contracten dat zij in portefeuille hadden, stelde 45% van de bedrijven dat dit daalde en 45% dat het stagneerde voor wat betreft de bouw van nieuwe huizen. Het aantal nieuw afgesloten contracten in portefeuille voor nieuwe flats was in vergelijking met drie maanden voordien bij 43% van de bedrijven gedaald en bij 49% status-quo gebleven. Het aandeel van bedrijven met een stijgende portefeuille was telkens minimaal.

Voor de toekomstige contracten waren de vooruitzichten nog pessimistischer: voor de bouw van nieuwe huizen verwachtte 47% een verdere daling en nog maar 36% een status-quo en voor de bouw van nieuwe flats verwachtte 45% een daling en 44% een status quo. Het aantal respondenten dat een stijging verwachtte, was telkens zeer klein. Daarbij moet men er rekening mee houden dat de woningbouwers in de enquête een vergelijking maakten met een situatie van drie maanden voorheen die toen al weinig rooskleurig was.

Nochtans zijn de omstandigheden gunstig om te bouwen. De hypothecaire rente stond op 3,99% in februari van dit jaar, op 3,93% in maart en op 3,87% in april. De voorbije maanden bleef de hypothecaire rente dus stelselmatig onder 4%.

Nog een positief punt is de evolutie van de bouwkosten. Zopas werd de bouwkostenindex (de zogenaamde ‘Abex-index’) voor mei 2012 bekend gemaakt. In vergelijking met de bouwkostenindex van november 2011 was er amper een stijging van 0,8%.

De laatste vijf jaar zijn de gezamenlijke kosten voor lonen en materialen minder snel gestegen dan de inflatie. Als men nu dezelfde woning zou bouwen als in 2007, zou die woning 4,5% goedkoper zijn. Tegelijk moet de kandidaat-bouwer er wel rekening mee houden dat het maximale energiepeil continu daalt. Zo ligt het maximale E-peil nu 30 E-peilpunten lager dan vier jaar geleden. Wat op termijn tot veel lagere energiekosten leidt.

Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: “We vragen aan de overheid om terug vertrouwen te creëren. Ze moet laten zien dat het haar menens is met de ondersteuning van de bouw.
Bovendien bestaat in Vlaanderen nog altijd een verzekering gewaarborgd wonen die gezinnen in staat stelt bij jobverlies hun hypothecaire lening te blijven afbetalen. Als de bouwopdrachtgever dan onvrijwillig werkloos wordt, kan hij tot drie jaar lang een tegemoetkoming in de aflossing van zijn hypothecaire lening ontvangen. Vorig jaar werden nog maar 5.437 dergelijke verzekeringen afgesloten tegen 9.268 in 2010. De VCB vraagt de Vlaamse regering deze verzekering terug intensiever te promoten.”

Bron: VCB Datum: 13-05-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners