Uitbreiding warmtenet Roeselare

Uitbreiding warmtenet Roeselare

     

Roeselare vervult al bijna 30 jaar een pioniersrol voor warmtenetten in Vlaanderen. Vandaag werd een grootschalige uitbreiding voorgesteld, in het - via het warmtenet verwarmde - stedelijk zwembad Spillebad. Door de uitbreiding die zich tussen 2016 en 2026 zal voltrekken, worden 1200 gezinnen aangesloten op het in totaal 30 kilometer lange warmtenet.

Uitbrreiding warmtenet Roeselare via restwarmte van verbrandingsoven

Dit is 12 kilometer extra in vergelijking met de huidige situatie. Voor minister van Energie, Annemie Turtelboom, zijn warmtenetten een belangrijk onderdeel in de energiemix van morgen. Daarom was ze er ook bij toen de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend met een aantal nieuwe projectpartners.

Sinds 1986 al is in Roeselare een warmtenet in gebruik dat gevoed wordt met warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval bij afvalintercommunale MIROM Roeselare. Dankzij dit netwerk gaat de restwarmte die vrijkomt in de verbrandingsoven niet verloren maar wordt ze aangewend om openbare gebouwen of privéwoningen te verwarmen. De samenwerking tussen de stad, MIROM Roeselare en distributienetbeheerder Eandis maakt een nieuwe vertakking door het centrum en naar 1200 woningen mogelijk. Het gaat hier over drie uitbreidingsprojecten; twee van MIROM en een van Eandis. De intensieve samenwerking met diverse partners, zowel uit de publieke als private sector, maken dit project uniek voor Vlaanderen. Ook de integratie van het warmtenet in nieuwe verkavelingen en de uitbreiding in bestaand bebouwd gebied is vrij uitzonderlijk.


Uitbrreiding warmtenet Roeselare via restwarmte van verbrandingsoven

De Vlaamse Regering lanceerde begin december via een tweede call een oproep om projecten rond groene warmte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Er is een budget vrijgemaakt van meer dan 8 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Via de vorige call groene warmte in februari 2014 ontving het Roeselaarse warmtenet al 120.000 euro. Ook voor de nieuwe call heeft het warmtenet een project ingediend. “Ik herhaal hier vandaag dan ook aan alle anderen mijn oproep om projecten in te dienen rond groene warmte. Dit kan tot 4 februari 2015”, aldus minister Turtelboom.
Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl het overgrote deel van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat. In het Vlaams Gewest dient ongeveer 55 % van het totale bruto finaal energieverbruik voor verwarming en koeling. Elektriciteit heeft een aandeel van 22 %. Een doorsnee gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh elektriciteit en 20.000 kWh warmte. “De installatie van warmtenetten en andere duurzame groene technologieën is een prioriteit voor de Vlaamse regering. Groene warmte laat toe om onze doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op een goedkope manier te halen. Daarom wil ik het potentieel ten volle benutten. Roeselare is een pionier, deze stad kan zijn kennis en ervaring delen met andere Vlaamse steden en gemeenten”, zei de minister.

Hoewel de technologie van warmtenetten al een tijdje bestaat, hinkt België achterop ten opzichte van de buurlanden. De bestaande warmtenetten worden momenteel in opdracht van het VEA door VITO in kaart gebracht, maar deze kaart is nog niet klaar. Binnen enkele maanden zal er een kaart voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Op basis van de reeds beschikbare informatie, kunnen we wel aangeven dat warmtenetten aanwezig zijn in Diksmuide, Harelbeke, Torhout, Gistel, Middelkerke, Knokke-Heist, Brugge, Gent, Beveren-Waaslandhaven en Houthalen en uiteraard in Roeselare.

“De Vlaamse Regering gaat inzetten op een versterking van het investeringsklimaat voor zowel WKK als warmtenetten”, benadrukte minister Turtelboom. Net zoals het groene stroomcertificatensysteem zal het warmtekrachtcertificatensysteem - in overleg met de belanghebbenden - worden bijgestuurd, met het oog op vereenvoudiging. In uitvoering van de richtlijn energie-efficiëntie zal tegen uiterlijk 31 december 2015 een uitgebreide beoordeling van het potentieel voor efficiënte stadsverwarming en –koeling worden gefinaliseerd. Er zal een routekaart worden uitgewerkt om de uitbouw van openbare en private warmtenetten aan te moedigen en tot een Vlaams reguleringskader voor warmtenetten, warmtediensten en warmtemarkten te komen. Eventuele barrières voor de uitbouw van warmtenetten, al dan niet technologische, worden in de mate van het mogelijke weggewerkt.
Bron: Vlaanderen.be Datum: 07-02-2015

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners