Trends in woningkredieten

Trends in woningkredieten

   

KBC blikt tevreden terug op 2011 op het vlak van woningkredieten. Er werden ruim 75.000 nieuwe woningkredieten afgesloten, zo’n 32% meer dan in 2010. Ook het totaalbedrag aan verleende woningkredieten liet een stijging optekenen: + 10,7% in vergelijking met 2010.

Trends in woningkredieten volgens KBC

84% van de kredietnemers koos voor een vaste rentevoet, omwille van het kleine tariefverschil tussen een krediet met een vaste rentevoet en een krediet met een variabele rentevoet.

Ook de groene lening was een groot succes in 2011. Vooral in de vier laatste maanden van het jaar gingen nog veel cliënten een nieuw, groen krediet aan.

Daarnaast stelde KBC ook vast dat het profiel van de ‘kredietnemer’ wijzigde: de gemiddelde leeftijd stijgt van 37 naar 40 jaar, veel kredietnemers gaan een bijkomende lening (voor verbouwingen) aan en ook in de groep ‘alleenstaanden’ zijn er enkele opvallende trends.

Het klassieke profiel van de woningkredietnemer verdwijnt

De kredietnemers van KBC zijn niet langer alleen de traditionele jonge koppels:
Wie leent om een huis te kopen of bouwen, is nu gemiddeld 35 jaar oud, terwijl wie leent voor verbouwingen en vastgoedbeleggingen (bv. tweede verblijf, opbrengsteigendom) gemiddeld respectievelijk 43 en 45 jaar oud is. Dat brengt de gemiddelde leeftijd van een woningkredietnemer op 40 jaar. Vijf jaar geleden was dat nog 37 jaar.
Veel mensen sluiten op latere leeftijd nog een bijkomende of nieuwe lening af, hoofdzakelijk voor verbouwingen. 62% van de kredietnemers heeft daarnaast nog een ander woningkrediet, terwijl dat vijf jaar geleden maar 48% was.
Kredietnemers passen de looptijd van hun krediet wel aan volgens hun leeftijd. Waarschijnlijk is dat vooral ingegeven door bezorgdheid. Velen willen na hun pensionering geen belangrijke kredietlast meer te hoeven dragen. Gemiddeld kiest maar 16% van de kredietnemers voor een looptijd die voorbij hun 65e gaat en dat is niet gewijzigd t.o.v. vijf jaar geleden, hoewel de gemiddelde leeftijd waarop een woningkrediet wordt aangegaan wel gestegen is.

Heel wat woningkredieten worden afgesloten door één kredietnemer:
In 24% van het aantal nieuwe dossiers is er maar één kredietnemer. In 45% van de gevallen gaat het om een aankoop van een woning (+ev. verbouwing). Slechts 10% van de alleenstaanden leent voor een nieuwbouw.
In dossiers met maar één kredietnemer stelt KBC vast dat in de categorie ‘aankoop (+ev. verbouwing)’ het investeringsbedrag lager ligt (gemiddeld 205 000 euro ten opzichte van gemiddeld 261 000 in het totaal van nieuwe kredieten voor ‘aankoop (+ ev. verbouwingen)’).
Bij enige ontleners ligt de eigen inbreng wel een stuk hoger, gemiddeld 37% eigen inbreng bij aankoop (+ev. verbouwing). In het totaal van nieuwe kredieten is dat gemiddeld 30%. Daardoor ligt ook het totale kredietbedrag een stuk lager (gemiddeld kredietbedrag van 122 000 euro bij ‘nieuwbouw (excl. bouwgrond)’ en 129 000 bij aankoop (+ev. verbouwing) in vergelijking met gemiddeld 154 000 euro bij ‘nieuwbouw (excl. bouwgrond)’ en 182 000 bij aankoop (+ev. verbouwing) in de totale nieuwe productie). Daaruit kun je besluiten dat alleenstaanden maar gaan lenen als ze zelf voldoende eigen middelen kunnen inbrengen (via spaargeld, hulp van ouders, uitkoop van vorige woning na echtscheiding, enz.)

Ook jongeren investeren in vastgoed:
22% van de kredietnemers zijn jonger dan 30 jaar. In 55% van de gevallen kopen ze een woning (+ev. verbouwing). 18% van hen leent voor een nieuwbouw.
In de groep ontleners jonger dan 30 jaar stelt KBC vast dat het gemiddelde investeringsbedrag lager ligt (+/- 231 000 euro ten opzichte van gemiddeld 261 000 euro bij de totale nieuwe productie voor aankoop(+ ev. verbouwingen).
Bij deze groep jonger dan 30 ligt de eigen inbreng een stuk lager. Daardoor ontlenen jongere kredietnemers uiteindelijk ongeveer evenveel als oudere kredietnemers (gemiddeld 160 000 euro bij nieuwbouw (excl. bouwgrond) en 177 000 euro bij aankoop (+ev.verbouwing)). De gemiddelde looptijd van het krediet is wel langer (24 à 25 jaar in vergelijking met 20 à 21 jaar als gemiddelde van alle nieuwe kredieten).

Verbouwingen en de groene lening: een groot succes

Er werd opvallend meer geleend voor verbouwingen dan vroeger: 47% van de nieuwe woningkredieten was bedoeld voor een verbouwing. Vijf jaar geleden was dat maar 19%. Een groot deel van die stijging is te verklaren door het succes van de groene lening. Gezien het maximumbedrag van groene leningen maken de verbouwingen echter maar 13% van de totale nieuwe productie uit.
In 2011 sloot KBC 30.397 groene leningen af, zowel onder de vorm van een woningkrediet als van een lening of afbetaling, een stijging met 118% ten opzichte van 2010. Het gemiddelde kredietbedrag per groen krediet is 17.454 euro, de gemiddelde looptijd bedraagt 148 maanden voor de groene woningkredieten en 55 maanden voor de groene leningen op afbetaling.Bron: KBC Datum: 01-09-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners