Zelflerende software slimmer dan thermostaat

Student bedenkt zelflerende software die al na 8 dagen goedkoper werkt dan een verwarmingsthermostaat

     

De Encon Energieprijs levert een spectaculaire winnaar op. Thijs Peirelinck, Masterstudent in de Wetenschap van Artificiële intelligentie aan de KU Leuven, ontwikkelde een zelflerend systeem voor verwarmingsinstallaties. Het systeem blijkt zo snel en efficiënt bij te leren, dat het al na 8 dagen een lagere energiefactuur oplevert dan de traditionele thermostaat.

Al voor de zevende keer kiest een jury de beste thesis rond energie en duurzaamheid uit een steeds maar groeiend aantal kandidaat-studenten. De jury, samengesteld uit deskundigen uit het bedrijfsleven, onderwijs en beleid, had ook dit jaar weer de keuze uit 5 finalisten: Dietwig Beckers, Jonathan Verbruggen, Karlijn Overes, Merijn Wuyts en Thijs Peirelinck. Het niveau van de inzendingen bleek ook dit jaar weer bijzonder hoog.

Toch besliste de jury unaniem dat de Encon Energieprijs 2017 moest gaan naar Thijs Peirlinck. Deze Masterstudent in de Wetenschap van Artificiële Intelligentie heeft in zijn eindwerk een intelligent systeem ontwikkeld dat de elektrische verwarming (via een warmtepomp) van een woning regelt. Het systeem houdt daarbij niet alleen rekening met de gewenste temperatuur, maar ook met de kostprijs van elektriciteit op elk gegeven moment. Het systeem probeert vooral te verwarmen wanneer de elektriciteit goedkoop is. Al na 8 dagen is het zelflerende systeem goedkoper dan de thermostaat die nu in bijna alle woonkamers staat. Het systeem doet dat door de woning, binnen vooropgestelde grenzen, wat warmer te stoken dan nodig wanneer de energie goedkoop is, zodat het langer duurt eer de verwarming weer aan moet springen als de elektriciteit duur is.


Hoezo, stroom kopen als hij goedkoop is?

Het systeem is voorlopig nog een theoretisch model omdat gezinnen, in tegenstelling met zeer grote bedrijven, op dit ogenblik nog elektriciteitsprijzen betalen die voor een langere periode vast liggen. De kans is groot dat dit in de toekomst verandert. Een belangrijk gedeelte van onze hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, is afhankelijk van de weersomstandigheden. De uitdaging wordt dus groter om altijd aan de energievraag te kunnen voldoen. Die uitdaging wordt steeds groter naarmate traditionele energiecentrales worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen.

Als er energie tekort is, zouden elektriciteitscentrales extra stroom kunnen gaan produceren. Maar omgekeerd, zouden we ook de vraag naar stroom op dat moment kunnen verminderen. De makkelijkste manier om dat te doen is om de energie zeer duur te maken als die schaars is, en zeer goedkoop wanneer er een overschot is. Maar dat heeft alleen nut wanneer bedrijven en gezinnen ook beschikken over systemen die hun vraag naar energie kunnen uitstellen.

“Het artificieel intelligent model dat Thijs heeft ontwikkeld doet dat nu als voorbeeld voor een huishoudelijk verwarmingssysteem. Maar het kan morgen net zo goed het laden van een elektrische wagen regelen, of het gebruik van huishoudelijke toestellen zoals wasmachines en koelkasten.” licht Robin Bruninx, voorzitter van de jury, het eindwerk van de winnaar toe. “Dit nieuw ontwikkelde systeem kan een belangrijke rol spelen in het vergroenen van onze energievoorziening door ervoor te zorgen dat de energievraag daalt als de energie schaars is. Thijs heeft met zijn eindwerk aangetoond dat artificiële intelligentie een belangrijke rol kan spelen in die omschakeling naar hernieuwbare energievoorziening. De jury was erg onder de indruk van het ingenieuze denkproces dat achter het eindwerk zit en de doordachtheid waarmee Thijs het systeem heeft ontwikkeld. Artificiële intelligentie is bovendien een zeer bijzonder vakgebied wat ook voor de meeste juryleden een vrij nieuw is. Een aantal elementen uit de studie waren daardoor niet helemaal helder na lezing van de thesis. Maar Thijs heeft dat opgevangen met een sterke en zeer heldere presentatie. We waren unaniem zeer onder de indruk.”

Dat gevoel werd gedeeld door Minster van Energie, Bart Tommelein: “De klimaatopwarming werd lange tijd vooral gezien als een uitdaging voor ingenieurs, die duurzame oplossingen moesten bedenken. Het mooie aan het eindwerk van Thijs Peirelinck is dat het aantoont hoe andere sectoren steeds vaker een belangrijke bijdrage leveren aan onze energietransitie. Thijs bewijst met dit eindwerk ook dat we in Vlaanderen een voortrekkersrol kunnen spelen in nieuwe technologieën als artificiële intelligentie. We kunnen terecht trots zijn op dit vooruitstrevend eindwerk!”

Studenten met een thesis rond energie en duurzaamheid kunnen zich tot 1 juli 2018 inschrijven voor de 8ste Encon Energieprijs. Meer informatie is te vinden op www.encon.be.


Over Encon

Encon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in energiebesparingen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor industriële bedrijven.

Bron: Encon Datum: 15-12-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 10°C

Max. 11°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners