Stadsbewoners grote voorstander van betonstop

Stadsbewoners grote voorstander van betonstop

     

CORES Development viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Om vooruit te kijken naar de komende 10 jaar werd een online enquête gehouden waarin aan de bewoners van de 13 centrumsteden gevraagd werd naar de meningen over wonen in de stad. Daaruit blijkt dat de stedelijke Vlaming de keuze voor de bescherming van de niet-bebouwde ruimte steunt, de voordelen van een stad wilt combineren met de voordelen van wonen buiten de stad en dat hij/zij fiscale stimuli om het woongedrag te sturen aanvaardt en aanmoedigt. Via een online applicatie kunnen bewoners van alle Vlaamse steden en gemeenten de komende maanden hun ideeën doorgeven rond wonen in de stad.

10 jaar CORES Development

CORES Development werd opgericht in 2006 en vierde dus dit jaar zijn tiende verjaardag. In het kader van het tienjarig bestaan werd het boek ‘#WhatMakesYourCityGreat’ voorgesteld. In dit boek wordt, op basis van enkele eigen projecten en van ideeën, meningen, inzichten en projecten van over heel de wereld, de visie van CORES Development op (stedelijke) vastgoedprojecten weergegeven. Niet alleen om 10 jaar CORES Development te vieren, maar om alvast ook 10 jaar vooruit te kijken. Een vastgoedproject vandaag is voor CORES Development een vastgoedproject van morgen.


Online enquête ‘Wonen in de stad’

10 jaar vooruit kijken was ook de aanleiding van de bevraging van de bewoners van de 13 centrumsteden. Om ook de komende 10 jaar relevante woonprojecten te blijven ontwikkelen vonden we het noodzakelijk om te vragen naar de mening van stadsbewoners over ruimtelijke ordening en wonen in de stad. Via onderzoeksbureau iVox werd gevraagd waarom mensen in een stad wonen en waarom ze eventueel overwegen te verhuizen, wat er goed is aan hun woonomgeving en wat er zou moeten veranderen, in welk type woning ze vandaag wonen en welke (nieuwe) woningtypes er ontbreken in hun buurt, wat ze vinden van de aangekondigde betonstop, hoe ze staan tegenover de recente voorstellen om wonen in de stad financieel aantrekkelijker te maken.
Hieronder een beknopte samenvatting:

  1. De stedelijke Vlaming steunt de betonstop en gelooft in verdichting, duurzaamheid en nieuwe woonvormen.
  2. Er is een positieve houding tegenover de stad maar er is nog vrees voor het onbekende en men valt terug op de vertrouwde (eerder niet-duurzame) woonpatronen. Er is dan ook een duidelijke dualiteit waar te nemen:
    a.    Men wil wel in de stad wonen, maar tegelijkertijd in een individuele (vrijstaande) woning.
    b.    Men wil rustig en veilig in de stad wonen, maar toch met zijn auto tot aan zijn huis rijden.
  3. Fiscale stimuli zijn belangrijk om de woonvisie en het woongedrag te sturen.


Online applicatie

De online enquête werd uitgevoerd bij 1000 respondenten uit de 13 centrumsteden. Deze bevraging laat toe om een uitspraak te doen over alle inwoners van de 13 centrumsteden. We willen echter iedereen de kans geven om hun mening over wonen (in de stad), ruimtelijke planning en stedelijke ontwikkeling te geven. Alle bewoners van de Vlaamse steden en gemeenten kunnen daarom de komende maanden via een online applicatie (www.whatmakesyourcitygreat.be) hun ideeën toevoegen en een beoordeling geven aan de voorstellen van anderen.

Bron: CORES Development Datum: 14-01-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 22°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners