Vastgoedmarkt naar stabilisatie in 2013

Vastgoedmarkt naar stabilisatie in 2013

    

Op basis van een vergelijking met haar cijfers van 2011 besluit CENTURY 21 dat de Belgische vastgoedmarkt in 2012 in een nieuw tijdperk is beland. In een aarzelend fiscaal klimaat, met historisch lage rentevoeten, stelt CENTURY 21 vast dat de prijzen licht gestegen zijn en het aantal transacties gedaald in vergelijking met 2011.

Stabilisatie van de Vastgoedmarkt in 2013

Bovendien hebben de economische crisis en de terughoudendheid van de banken om leningen toe te kennen de mogelijkheid tot het aankopen van een eigendom voor veel meer mensen bemoeilijkt. CENTURY 21 benadrukt wel dat het vertrouwen van de Belgische consument in de vastgoedmarkt sterk blijft. Voor 2013 verwacht CENTURY 21 een vermindering van het aantal transacties tegenover 2011, met uitzondering van Brussel.
Bovendien voorziet de organisatie dat 2013 vanuit een nieuwe invalshoek zal starten: na enkele uitzonderlijke jaren zal de vastgoedmarkt een periode van stabilisatie kennen, met bijhorende positieve gevolgen. Zo zullen bepaalde marktsegmenten door deze stabilisatie toegankelijker worden. CENTURY 21 ziet weinig reden tot paniek en trekt de alarmerende geruchten over een mogelijke vastgoedcrisis in twijfel.


Stabilisatie van de Vastgoedmarkt in 2013

Opmerkelijke verschillen tussen het noorden en het zuiden in 2012
Voor 2012 stelt CENTURY 21 in België een lichte stijging vast van de algemene gemiddelde verkoopprijs: +1,17% in vergelijking met vorig jaar.
Op regionaal vlak zijn de verschillen opvallend: zo kende Wallonië in vergelijking met 2011 een stijging van de algemene gemiddelde prijs met 10,29% terwijl Vlaanderen een daling van -6,36% optekent tegenover vorig jaar. “Dit is te verklaren doordat een aantal investeerders de lagere grondprijzen in Wallonië ontdekt hebben in 2012. We merken daarnaast ook de opkomende trend in Wallonië om herenhuizen te renoveren en hier appartementen in te vestigen.
Vlaanderen kreeg in 2012 te maken met de terughoudendheid van investeerders door de duurdere vastgoedmarkt in het algemeen. Bovendien kregen kandidaat-kopers die zich in het ‘meest-verkochte’ segment (panden tussen €150.000 en €200.000) bevinden een lager ontleningsbedrag, met de nodige impact op de Vlaamse vastgoedmarkt”, licht Mathieu Verwilghen, General Manager CENTURY 21 Benelux toe.

Naast een lichte prijsstijging stelde CENTURY 21 in 2012 een daling van het aantal transacties (-8,19%) ten opzichte van 2011 vast. In Wallonië is deze daling het sterkst: -14,21% in vergelijking met 2011, tegenover -0,6% in Vlaanderen. “Het is belangrijk om vast te stellen dat voor het eerst in 30 jaar de vastgoedmarkt in het segment tussen 150.000 € en 200.000 € een terugval kende in verkoop terwijl het hier toch om de populairste panden gaat”, aldus Mathieu Verwilghen.
Ondanks de daling van het aantal transacties in 2012 is het aanbod van vastgoed op de markt met 20,11% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Eens te meer zijn de regionale verschillen groot: Wallonië noteert de belangrijkste stijging met 24,08%. In Vlaanderen klimt het cijfer met 18,04%.

2013: prijsdalingen in een context van stabilisatie
Voor 2013 voorspelt CENTURY 21 een daling met 2% van de vastgoedprijzen over het hele land. Zowel in het noorden als in het zuiden van het land zal er een globale prijsdaling worden opgetekend, meer bepaald met -3% in Wallonië, -2% in Vlaanderen en -1% in Brussel.

CENTURY 21 tempert echter de geruchten over een mogelijke vastgoedcrisis in ons land en benadrukt dat er vooral een stabilisatie van de prijzen zal komen na een aantal uitzonderlijke jaren. “Eigenaars die een pand willen verkopen zijn hoe langer hoe realistischer in hun vraagprijs. Deze trend zal zich de volgende maanden verder zetten omdat zowel de verkoper als de koper voordeel halen uit deze situatie. De panden die tegen een redelijke prijs worden aangeboden raken sneller verkocht”, licht Mathieu Verwilghen toe.Bron: Century 21 Datum: 19-12-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners