Sociaal akkoord in de bouw

Sociaal akkoord in de bouw

De sociale partners in de bouwsector hebben vandaag een sociaal akkoord gesloten dat voor de komende twee jaar de loon- en arbeidsvoorwaarden vastlegt van de meer dan 175.000 arbeiders in de bouwsector.

Sociaal akkoord in de bouw

De sociale partners in de bouwsector hebben vandaag een sociaal akkoord gesloten dat voor de komende twee jaar de loon- en arbeidsvoorwaarden vastlegt van de meer dan 175.000 arbeiders in de bouwsector.

Metselaar

Confederatie Bouw, Bouwunie en Fema zijn tevreden dat met dit akkoord dat na een lange en moeilijke onderhandelingsperiode, met stakingsaanzegging, toch nog met een gunstig resultaat kan afgesloten worden. Na de verwerping van een eerste ontwerp door de vakbonden hebben nieuwe gesprekken tot een aangepaste tekst geleid zonder evenwel aan de krachtlijnen ervan te raken.

Het akkoord blijft binnen de marges van het interprofessioneel akkoord. De verhoging van de netto koopkracht voorzien in het interprofessioneel akkoord wordt gerealiseerd door de toekenning van een sociaal voordeel aan de vakbondsleden (€ 135) en de verhoging van de mobiliteitsvergoeding. Het sociaal statuut van de bouwvakarbeider wordt aantrekkelijker gemaakt door de invoering van een hospitalisatieverzekering vanaf 2010.

Daartegenover staat dat het aantal overuren op jaarbasis tot 180 uren zal verhoogd worden en de maximumperiode van economische werkloosheid tot 8 weken zal verlengd worden.
Confederatie Bouw, Bouwunie en Fema rekenen erop dat de sociale vrede in de sector nu volledig hersteld is en dat elke stakingsdreiging definitief van de baan is. De clausule van sociale vrede waarmee het akkoord eindigt moet garanderen dat het akkoord te goeder trouw zal uitgevoerd worden.

Bron: VCB - Bouwunie - Fema
14/05/2009

Bron: VCB - Bouwunie - Fema Datum: 14-05-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners