Snellere bouwvergunningen voor grote werken

Snellere bouwvergunningen voor grote werken

In de toekomst zullen vergunningen voor grote infrastructuurwerken in Vlaanderen sneller en efficiënter worden toegekend. Een commissie van deskundigen aangesteld door de Vlaamse regering moet uitzoeken wanner het individueel belang moet wijken voor het algemeen belang.

Snellere bouwvergunningen voor grote werken

In de toekomst zullen vergunningen voor grote infrastructuurwerken in Vlaanderen sneller en efficiënter worden toegekend. Een commissie van deskundigen aangesteld door de Vlaamse regering moet uitzoeken wanner het individueel belang moet wijken voor het algemeen belang.

Anco Torens Turnhout


Vorige week richtte de Vlaamse regering een expertencommissie investeringsprojecten op die moet uitzoeken hoe de ingewikkelde vergunningsprocedures voor infrastructuurprojecten in Vlaanderen sneller, efficiënter en rechtszekerder gemaakt kunnen worden. Het wordt immers steeds moeilijker voor investeerders om "binnen een redelijke termijn" een vergunning te krijgen voor een groot infrastructuurproject.

Zo moeten eerst een heleboel procedures doorlopen worden met bijhorende openbare onderzoeken, voor men nog maar kan beginnen met het tekenen van de plannen. Bovendien kunnen burgers via een procedure bij de Raad van State een dossier vaak maandenlang laten blokkeren.

Minister-president Kris Peeters benadrukte dat hij zeker niet de inspraak van de individuele burger wil beknotten. "Maar inspraak moet leiden tot uitspraak. Wanneer inspraak leidt tot immobilisme dan geraken maatschappelijk belangrijke projecten geblokkeerd en dat kan niet de bedoeling zijn."

Tegen eind februari zal de commissie een rapport afleveren op basis waarvan de regering dan zal overgaan tot eventuele wijzigingen van de huidige vergunningsregels.

Bron: Deredactie.be
1/12/2009

Bron: Deredactie.be Datum: 01-12-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 28°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners