Brug tussen chemie en bouwsector

Brug tussen chemie en bouwsector

  

Vlaanderen is een wereldspeler in de chemische sector. Met een omzet van 35,8 miljard euro en een aandeel 25,4% in de totale Vlaamse export, is de sector chemie en life sciences goed voor 61 000 directe jobs en zo’n 100 000 indirecte jobs.

Samenwerking tussen de chemiesector en de bouwsector

De helft van deze werkgelegenheid vinden we terug in de provincie Antwerpen. De Vlaamse bouwsector telt op haar beurt circa 115 000 werknemers (arbeiders en bedienden) en 30 000 zelfstandigen. Ongeveer 37 000 werknemers en zo’n 6 700 zelfstandigen zijn actief in de provincie Antwerpen.

De chemie en de bouwsector zijn cruciale economische sectoren voor de provincie Antwerpen. Maar, kunnen ze door samenwerking nog verder groeien? Voor Koen Helsen, gedeputeerde voor Economie van de provincie Antwerpen en VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) is het antwoord volmondig: ja! “Dit kan door cross-sectorale samenwerking in innovatieve en duurzame pilootprojecten. We hebben hier al wat ervaring opgedaan. Zo experimenteren we met onze Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Antwerpen reeds met het gebruik van luchtzuiverend betonlaag bij de aanleg van wegen en parkings.”, onderstreept Koen Helsen. “Met deze projectoproep willen we kmo’s de kans geven om nieuwe ideeën en producten te lanceren”.


Samenwerking tussen de chemiesector en de bouwsector

Ook VITO is opgezet met de samenwerking. “We nodigen kmo’s en grote bedrijven uit beide sectoren om innovatieve projecten in te dienen met een maximale kost van 100.000 euro. Samen met de provincie Antwerpen subsidiëren we 66% van deze kost of 66 000 euro per project. De bedrijven zelf dragen zo nog slechts een derde van de totale kostprijs.” verduidelijkt Rik Ampe, directeur Industriële innovatie VITO.

Concreet zullen een drietal projecten in de provincie Antwerpen worden gekozen. De projecten kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2012. Alle informatie over de projectoproep ‘Duurzame chemie als grondstof voor nieuwe materialen en producten die de CO2-neutraliteit bevorderen in de BOUWsector’, kan worden gedownload op www.vito.be/kmo - rubriek ‘Projecten in uw provincie’Bron: Vito en Provant Datum: 19-02-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners