ReNUveer - Hét moment om te renoveren

ReNUveer en bespaar voor altijd op uw energiefactuur

   

Nu. Nu moeten we renoveren of beter reNUveren. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir maakt NU extra budget vrij. Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning en deze grondig gaat renoveren, kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor een grondige renovatie.

Wat is het renteloze renovatiekrediet?

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking. Wie in Vlaanderen vanaf 2021 een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten bij een bank. Het renteloze renovatiekrediet kan ook worden aangevraagd voor een tweede verblijf of een pand dat u later gaat verhuren.

Wie vanaf 2021 een woning erft of geschonken krijgt, kan een gelijkaardige renteloze lening aanvragen bij het Energiehuis in zijn regio. We spreken dan over de energielening+.

Met het afsluiten van het renteloze renovatiekrediet of de energielening+ engageert de nieuwe eigenaar zich om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Om te bewijzen dat de woning een slechte energieprestatie heeft bij aankoop, moet je dit aantonen met een recent Energieprestatiecertificaat of EPC. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking voor het renteloze renovatiekrediet. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B.

Bij aankoop van een woning kan maximaal 60.000 euro renteloos worden ontleend voor wie tot label A zal renoveren. Bij renovatie tot label B of C kan respectievelijk tot 45.000 euro en 30.000 euro renteloos worden ontleend. Bij aankoop van een appartement kan maximaal 45.000 euro renteloos worden ontleend voor renovatie tot label A en 30.000 euro voor renovatie tot label B.

“De financiële sector is vanaf het begin betrokken en steunt dan ook volkomen de doelstellingen van de Vlaamse regering op vlak van een noodzakelijke energiebesparing in het Vlaamse woningenbestand. Dit renovatiekrediet zal ongetwijfeld meer kopers van woningen aanzetten de aangekochte woning energiezuiniger te maken”, aldus Karel Baert, CEO van Febelfin.


Wat is de EPC-labelpremie?

Iedereen kan een EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen voor de grondige energetische renovatie van een woning met een slechte energieprestatie.  Bij appartementen bedraagt de EPC-labelpremie maximaal 3750 euro. 

 

Heeft u een woning of een appartement met een slechte energieprestatie?

Als u deze binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor vanaf 2021 een substantiële premie krijgen. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

‘De renovatiegraad in Vlaanderen moet dringend omhoog. Eind 2020 haalt amper 4,6% van de woningen en appartementen een A-label. Dit is een stijging met ruim 1% ten opzichte van het jaar voordien, maar ons woningenbestand moet nog sneller veel energiezuiniger worden. Op mijn initiatief werden er extra middelen vrijgemaakt om de grondige renovatie van onze woningen en appartementen een boost te geven. Zowel voor nieuwe eigenaars als bestaande eigenaars, zijn er vanaf 2021 heel interessante ondersteuningsmaatregelen bijgekomen. Ik raad iedereen aan die een woning met slechte energieprestatie aankoopt en deze grondig wil renoveren, om hierover met de kredietgever te overleggen bij het afsluiten van het hypothecair krediet. De Vlaamse overheid neemt de rentelasten voor een leningbedrag tot 60.000 euro over. Een daarnaast kom je in aanmerking voor een EPC-labelpremie tot 5000 euro en nog heel wat losse premies van Fluvius. En uiteraard ook een energiezuinige en comfortabele woning met een lage energiefactuur als eindresultaat’, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wil met haar nieuw renovatiebeleid een versnelling hoger schakelen in het  verbouwen tot energiezuinige woningen in Vlaanderen. “Ik wil Vlamingen die gaan overbouwen echt stimuleren om dat energiezuinig te doen”, zegt minister Demir. “Enkel dit jaar maak ik al 300 miljoen euro vrij om onze renovatiestrategie ook vorm te geven op het terrein. Bij energiezuinige gebouwen wint namelijk iedereen: de eigenaars, de bouwsector, het klimaat en de energiefactuur.”

“Ook de komende jaren zetten we dus verder in op het betaalbaar maken van renovaties. In de nabije toekomst werken we verder aan het vereenvoudigen van de verschillende premiestelsels. De premies maken echt wel een verschil om je renovatie meer betaalbaar te maken. De premie aanvragen gaat snel en kan je volledig online uitvoeren.”


Download of bestel de gratis folder: https://www.vlaanderen.be/Publication/20449

Bron: Energiesparen.be/reNUveer Datum: 11-04-2021

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 11°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners