Renovatiepact met bouwsector

Renovatiepact met bouwsector

   

Onder leiding van Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom is de langverwachte engagementsverklaring van het Renovatiepact ondertekend. Alle sectoren en organisaties – 33 in totaal – die belang hebben bij deze overeenkomst waren aanwezig bij de ondertekening ervan in Hotel Errera, de ambtswoning van de Vlaamse minister-president.

Renovatiepact met de Bouwsector

Het doel van het Renovatiepact is tweeledig. Enerzijds wil men een coherent actieplan uitwerken dat, in een langetermijnperspectief, leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium.
Momenteel wordt slechts 0,7 % van de in totaal 3 miljoen Vlaamse woningen per jaar gerenoveerd. Het is mogelijk om dit percentage sterk te verhogen. Zo wordt de economische activiteit van de brede bouwsector gestimuleerd, waardoor de werkgelegenheid en de economische groei een positieve evolutie zullen doormaken. Anderzijds wil men de energieprestatie van onze woningen optimaliseren tot het bijna-energieneutraal (BEN) niveau. Dit zal een verminderd energieverbruik door de huishoudens als gevolg hebben, wat ons leefmilieu ten goede komt, maar ook de bescherming van de koopkracht van de gezinnen, de bevoorradingszekerheid en de strijd tegen energiearmoede.

Het Renovatiepact is noodzakelijk om de handen in elkaar te slaan met de sectoren en organisaties. De overheid kan deze transformatie namelijk wel faciliteren en ondersteunen maar alle belanghebbenden, zoals de bouwsector, zullen hier mee hun schouders onder moeten zetten. Deze overeenkomst moet leiden tot het opzetten van een partnerorganisatie waarin middelen, informatie, activiteiten en competenties worden gedeeld met als doel de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling. Het Renovatiepact wil zo de belangen van de bouwsector overstijgen. “Door samen te werken met alle actoren in de bouwsector creëren we een groot draagvlak. Zo kunnen we de renovatiegraad snel optrekken en investeren in werkgelegenheid en energie-efficiëntie”, aldus minister Turtelboom.


Renovatiepact met de Bouwsector

Het beschikken over een coherent actieplan moet het ook mogelijk maken maximaal gebruik te maken van Europese en andere financieringsmiddelen die ter beschikking komen voor de ondersteuning van de energetische renovatie van ons woningenbestand.

Het Renovatiepact legt de grote lijnen van de opvolging van de actiepunten vast. Op 6 maanden tijd wordt het pact concreet uitgewerkt door maatregelen in 6 domeinen op te stellen. De thema’s van deze werkgroepen zijn:

  • Bijna-energieneutraal (BEN) definitie – langetermijndoelstelling voor de energieprestatie van de bestaande woningen
  • Goede actievoorbeelden, lokaal en in andere landen
  • Het geïntegreerde beleidskader waarin het Renovatiepact moet passen
  • Financieringsaspecten
  • Mogelijke verplichtingen
  • Communicatieplan

Er zullen 2 tussentijdse vergaderingen plaatsvinden en het voorbereidingstraject wordt afgesloten op 30 juni 2015.

Heden worden alle geplande vergaderdata voor deze 6 werkgroepen en andere relevante informatie en documenten aangaande de uitwerking van het Renovatiepact, gepubliceerd op www.energiesparen.be/renovatiepact.Bron: Vlaanderen.be Datum: 20-12-2014

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 28°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners