Promotie van verzekering gewaarborgd wonen

Promotie van verzekering gewaarborgd wonen

   

Met de huidige nieuwe golf van ontslagen vragen steeds meer kandidaat-bouwers zich af of ze bij jobverlies hun lening nog zullen kunnen afbetalen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) staat dan ook achter het plan van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche om de verzekering gewaarborgd wonen extra te promoten.

Promotie van verzekering gewaarborgd wonen

Dankzij deze verzekering kan elk Vlaams gezin zich bij een hypothecaire lening gratis indekken tegen inkomensverlies. Maar vorig jaar werd slechts bij 2,5% van de afgesloten hypothecaire leningen zo’n verzekering afgesloten. Volgens de VCB hadden dit er veel meer kunnen zijn. Wat nog erger is: doordat deze verzekering te weinig gekend is, aarzelen teveel kandidaat-bouwers om te lenen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning uit schrik voor job- en inkomensverlies.

Zoals de minister zopas heeft meegedeeld, is het aantal goedgekeurde verzekeringen gewaarborgd wonen fors gedaald. Maar het aantal afgesloten hypothecaire leningen (exclusief de herfinancieringen) is tegelijk fors gestegen: van ongeveer 200.000 in 2009 tot bijna 300.000 in 2011. Het aantal goedgekeurde verzekeringen gewaarborgd wonen had deze stijgende trend minstens moeten volgen. Maar dat is dus niet gebeurd.

Slechts voor 2,5% van hypothecaire leningen
De voormelde cijfers over het aantal afgesloten hypothecaire kredieten hebben wel betrekking op gans België. Maar de VCB schat dat ongeveer twee derde van de hypothecaire leningen in Vlaanderen worden afgesloten. Tegenover de circa 200.000 hypothecaire leningen die vorig jaar in Vlaanderen voor de bouw, aankoop of renovatie van een woning werden afgesloten, is het aantal goedgekeurde verzekeringen gewaarborgd wonen bijzonder klein. Bij amper 2,5% van alle afgesloten hypothecaire leningen werd nog zo’n verzekering afgesloten.

De verzekering gewaarborgd wonen beantwoordt nochtans aan een sterke behoefte. Een op tien Vlamingen is bang om zijn job te verliezen. Zo is gebleken uit een recent on line onderzoek door de KU Leuven. De huidige ontslaggolf zal deze onzekerheid nog aanwakkeren. Zeker in economisch onzekere tijden is de verzekering gewaarborgd wonen een belangrijk instrument om aarzelende kandidaat-bouwers over de streep te krijgen.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de verzekering gewaarborgd wonen onvoldoende bekend is. De VCB is ervan overtuigd dat heel wat gezinnen die een hypothecaire lening hebben afgesloten, van het systeem gebruik hadden kunnen maken. Maar wat erger is: de VCB gaat ervan uit dat heel wat meer gezinnen dan nu een hypothecaire lening zouden aangaan als ze van de verzekering zouden afweten.

Campagne voeren via banken en aannemers
De nieuwe campagne die minister Van den Bossche rond de verzekering gewaarborgd wonen heeft voorgesteld, komt dus op het juiste moment. De minister wil nu vooral via de notarissen campagne voeren. Maar bij de notaris komt zo’n promotie vaak te laat om de verzekering nog als stimulans te gebruiken. Het compromis wordt dan al ondertekend.

Volgens de VCB moet de minister zeker ook de banken bij de campagne betrekken. Zij verstrekken de hypothecaire kredieten en zijn dus het best geplaatst om op het bestaan van de gratis verzekering gewaarborgd wonen te wijzen. Het is ook nuttig de aannemers bij de campagne te betrekken. Want ook voor aannemers is het vaak nuttig tegenover hun klanten te kunnen verwijzen naar de gratis verzekering gewaarborgd wonen om hen over de streep te trekken om in een nieuwe woning of een woningrenovatie te investeren.Bron: VCB Datum: 11-07-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners