Overgangsperiode Energieprestatieregelgeving

Overgangsperiode Energieprestatieregelgeving

Voor nieuwe woongebouwen, kantoren en scholen is de overgangsperiode verlengd tot eind 2006.

Overgangsperiode Energieprestatieregelgeving

Voor nieuwe woongebouwen, kantoren en scholen is de overgangsperiode verlengd tot eind 2006.

Spaarlamp

Op 16 juni 2006 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het voorstel om de overgangsperiode van zes maanden (tot eind juni 2006) te verlengen tot 12 maanden, dus tot en met 31 december 2006. Dat voorstel moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Tot en met 31 december 2006 kunt u voor woon-, kantoor- en schoolgebouwen waarvoor een maximaal E-peil geldt, kiezen tussen twee eisenpakketten.

Gebouwen en werkzaamheden waarvoor geen maximaal E-peil geldt, vallen niet onder de overgangsmaatregelen. Voor die projecten geldt het volledig vastgelegde eisenpakket.

Zie ook www.energiesparen.be

Bron: Nieuwsbrief EPB
22/06/2006

Bron: Nieuwsbrief EPB Datum: 22-06-2006

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 11°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners