Nu of nooit met Renovatie2020

Nu of nooit met Renovatie2020

    

In het jaar 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen meer. Dit was de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid in 2007 heeft vooropgesteld in het Energierenovatieprogramma 2020. Uit de REG-enquête die het Vlaams EnergieAgentschap tweejaarlijks uitvoert, blijkt dat het Vlaamse woningpark er vandaag de dag al heel wat energiezuiniger uitziet, maar voor heel wat huizen tikt de klok genadeloos verder…

Niet alleen met het oog op 2020 , wanneer de energie-efficiëntie-eisen voor renovatie een heel stuk strenger zullen zijn, maar zelfs al naar volgend jaar. Vanaf juli 2016 bestaat immers de kans dat premies voor energierenovatiemaatregelen systematisch zullen worden afgebouwd. Daarom dat kandidaat-verbouwers best nog dit jaar surfen naar www.renovatie2020.be om er te leren hoe ze hun woning in 4 stappen energiezuinig kunnen maken.


Renovatie 2020 - Meer energiezuinige woningen

Energierenovatieprogramma 2020, 10 jaar later
Met het Energierenovatieprogramma 2020 stelt de Vlaamse overheid zich tot doel om tegen 2020 alle energieverslindende woningen te bannen. Dat doet ze door te focussen op vier actiepunten: alle daken en/of zoldervloeren degelijk isoleren, alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas, alle verouderde of elektrische verwarmingsinstallaties vervangen, en buitenmuren isoleren. Het zijn precies deze 4 stappen waar de website www.renovatie2020.be, een initiatief van enkele marktleiders uit de Belgische (ver)bouwsector, de Vlaamse woningeigenaar en huurder sinds 2010 doorheen gidst.

De doelstellingen van het Energierenovatieprogramma 2020 zijn ambitieus, maar broodnodig. Anno 2005 bv. had 33% van de Vlaamse woningen totaal geen dakisolatie, had 35% nog geheel of gedeeltelijk enkel glas en van de woningen met een cv-ketel op aardgas was slechts 35% uitgerust met een hoogrendementsketel. Bij stookoliegebruikers was dit zelfs maar 21%.

Uit een peiling bij 1.000 Vlaamse huishoudens die in juni 2015 werd uitgevoerd door het Vlaams Energieagentschap blijkt dat voor de eerste 3 renovatie2020-stappen heel wat vooruitgang werd geboekt, maar dat er nog steeds een grote renovatiebeweging nodig is om tegen 2020 de ambitieuze doelstellingen van het Energierenovatieprogramma2020 te halen. Vandaag de dag heeft ‘maar ‘18% van de woningen nog steeds geen dakisolatie en heeft ‘slechts’ 11% nog altijd enkel glas (hoewel amper 18% hoogrendementsglas heeft – de overige 79% heeft gewoon dubbel glas). Van de woningen met een cv-ketel op aardgas is al 75% uitgerust met een hoogrendementsketel, maar bij stookoliegebruikers is dit nog maar 41%. Aan de vierde renovatie2020-stap, muurisolatie, is nog het meest werk aan de winkel. In 2005 hadden 55% van de Vlaamse woningen geen buitenmuurisolatie. Anno 2015 zijn de buitenmuren van nog steeds 53% van de Vlaamse woningen niet geïsoleerd.


Renovatie 2020 - Meer energiezuinige woningen

Daad bij het woord
Uit de voornoemde enquête van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat de Vlaming wel wil investeren in energiezuinige renovatie2020-maatregelen – zo geeft 14,4 % aan binnen de 5 jaar (extra) dakisolatie te willen plaatsen, 10,5 % wil (extra) dubbel glas of HR-glas plaatsen, 13 % zou voor een energiezuinige verwarmingsketel kiezen, en maar liefst 18,3 % zou zijn buitenmuren extra willen isoleren – , maar de daad dus te weinig bij het woord voegt.
Daarom dat alles in het werk moet worden gesteld om mensen aan te zetten om onmiddellijk werk te maken van energetische renovatie2020-maatregelen en die plannen niet langer uit te stellen. Zo is al sinds 1 januari 2015 de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Deze norm is van kracht voor alle woongelegenheden in Vlaanderen die worden verhuurd – met uitzondering van studentenkamers – of door de eigenaar worden bewoond, en stelt dat elk van die woongelegenheden dakisolatie moet hebben waarvan de R-waarde (warmteweerstand) hoger is dan 0,75 m²K/W. Dit stemt, naargelang het type materiaal, overeen met een isolatielaag van 3 à 4 cm. Wanneer een zolder onverwarmd en onbewoond is, wordt de zoldervloer als ‘dak’ beschouwd worden.
Een woning die niet aan de dakisolatienorm voldoet, kan bij een woningonderzoek strafpunten krijgen. Het aantal strafpunten zal tussen 2015 en 2020 in stijgende lijn gaan. Vanaf 15 strafpunten kan een woning door de burgemeester ongeschikt verklaard worden, wat betekent dat ze niet meer verhuurd of verkocht mag worden totdat de eigenaar de nodige isolatiewerken heeft laten uitvoeren.

Daarnaast heeft de Vlaamse regering op dit moment nog een aantal concrete hefboomacties lopen. Zo kondigde Annemie Turtelboom onlangs aan dat een hervorming van de REG-premies pas vanaf juli 2016 plaats zal vinden, en werd op www.renovatie2020.be een klok gezet die genadeloos aftikt naar 1 januari 2020.

www.renovatie2020.be
De website www.renovatie2020.be gidst kandidaat-verbouwers doorheen de 4 renovatie2020-stappen die leiden naar een energiezuinigere woning:

  1. isolatie van het dak en/of de zoldervloer,
  2. plaatsen van hoogrendementsglas en/of vervanging van raamprofielen,
  3. vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie door een condensatieketel of een warmtepomp,
  4. isolatie van de buitenmuren.

Wie nu investeert in energiebesparing, wordt trouwens nog steeds beloond met heel wat financiële stimuli. Zo is uw investering meestal al op enkele jaren terugverdiend.

Meer info: www.renovatie2020.be

Bron: Renovatie 2020 Datum: 16-12-2015

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners