Nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen

Nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen

  

Joke Schauvliege keurde elf nieuwe bebossingsprojecten goed. Het zijn projecten van gemeenten en provincies die reageerden op de oproep in februari 2012 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een project in te dienen voor de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen.

Elf nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen

ANB ontving 24 projectaanvragen in het kader van de oproep 2012. Daaruit selecteerde een jury elf laureaten. Projecten die stadsrandbossen, lokale bosuitbreidingsinitiatieven of speelbossen versterken, kregen voorrang.

De laureaten zijn: Rumst, Zedelgem, Brugge, Eeklo, Maldegem, Oostende, Herent, Waasmunster, de provincie Antwerpen, de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Vijf projecten zijn stadsrandbossen, drie projecten gaan om lokale bosuitbreiding en drie zijn uitbreidingen van speelbossen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 68 hectare en een bedrag van 1,67 miljoen euro. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,55 ha, het grootste 13,3 ha.


Elf nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen

De middelen voor deze projecten komen uit het Bossencompensatiefonds. Ontbossing is in Vlaanderen gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Boscompensatie kan in natura, door compenserende bebossing of door het storten van een bosbehoudbijdrage in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid heeft als opdracht om met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen, ter compensatie van de vergunde ontbossingen.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege: “Met mijn natuurbeleid wil ik meer groen in de woonomgeving en meer toegankelijke bossen. Deze projecten geven gemeenten en provincies een financieel duwtje in de rug bij hun bosuitbreidingsprojecten. De grote bosuitbreiding die we met deze editie realiseren, illustreert dat de projectoproep een doeltreffende hefboom is om de middelen van de bossencompensatie goed en gericht te besteden. Om het instrument nog slagvaardiger in te zetten, stel ik voor de volgende oproep te verruimen naar terreinbeherende verenigingen en privé-eigenaars. Kwaliteitsvolle bebossingsprojecten kunnen in ieder geval op mijn steun blijven rekenen.”Bron: Perdienst Joke Schauvliege Datum: 08-06-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners