Nieuwe huisstijl voor VIBE vzw

Nieuwe huisstijl voor VIBE vzw

  

VIBE vzw heeft het nieuwe jaar ingezet met een nieuwe huisstijl. Het oude logo ging al 15 jaar mee en kon bijgevolg wel een restyling gebruiken. VIBE koos voor een logo met herkenbare onderdelen, ontleend aan het bestaande logo, om de naamsbekendheid en het beeld van VIBE vzw te versterken.

Nieuw logo en Huisstijl voor Vibe vzw

U heeft het misschien al gemerkt via de vernieuwde VIBE-website, of misschien via de VIBE-pagina’s op de sociale media Facebook en LinkedIn: VIBE hanteert sinds het begin van dit nieuwe jaar een nieuwe huisstijl. VIBE vierde in 2011 het 30-jarig bestaan van bio-ecologisch bouwen in Vlaanderen. Gedurende die periode groeide het bio-ecologisch bouwen uit van een niche vertegenwoordigd door een aantal gedreven pioniers tot een bekend begrip in de bouwsector.
Deze groei is er gekomen mede dankzij de naamsverandering van het Genootschap voor Gezond bouwen en Wonen tot de onafhankelijke organisatie VIBE vzw in het jaar 1996 en de daaropvolgende professionalisering. VIBE kende in die 15 jaar periodes van bloei en periodes van tegenslag. Regelmatig gebeurden er kleine aanpassingen aan de huisstijl, het duidelijkst zichtbaar op de VIBE-website. Enkel het logo van VIBE bleef onveranderd, om de opgebouwde herkenbaarheid te behouden.

Fris!
VIBE acht het nu toch tijd voor een vernieuwd en frisser uiterlijk. Samen met het ontwerpbureau Comm’sa werd er gewerkt aan een nieuw logo dat moet uitstralen waar VIBE vzw en ook ruimer bio-ecologisch bouwen voor staat. Er is daarbij gekozen voor een nieuw logo, maar met daarin verwerkt enkele herkenbare elementen die onderlijnen dat VIBE werkzaam is als “groene speler” in de bouwsector.

VIBE zal de overstap naar een volledige nieuwe huisstijl geleidelijk doorvoeren. Het is dus mogelijk dat in de toekomst nog het oude logo verschijnt. Al de documenten, folders, posters e.d. die inhoudelijk nog correct zijn, zullen worden gebruikt tot het einde van de voorraad. Want enkel ijveren voor het inperken van de afvalberg is niet genoeg.

Website
In de loop van dit jaar zal VIBE ook overschakelen naar een nieuwe website die meer inspeelt op de gewoontes van de hedendaagse internetgebruiker door een grotere interactiviteit tussen de bezoekers en de bouwpartners van VIBE teweeg te brengen.
Een aantal elementen van de huidige website zullen we zeker behouden. Succesverhalen als de adressen -en productendatabase, tot op heden een unieke verzameling van bio-ecologische producten en leveranciers van diensten met betrekking tot bio-ecologisch bouwen, zal net als op de huidige website zeker een prominente plek krijgen.Bron: Vibe vzw Datum: 15-01-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners