Natuurpunt en Electrabel rijden milieuvriendelijk

Natuurpunt en Electrabel rijden milieuvriendelijk

Electrabel heeft onlangs de sleutels van een eerste milieuvriendelijke elektrische wagen overgedragen aan Natuurpunt. Hiermee wil de onderneming haar verbintenis om de CO2-uitstoot te helpen verlagen onderstrepen.

Natuurpunt en Electrabel rijden milieuvriendelijk

Electrabel heeft onlangs de sleutels van een eerste milieuvriendelijke elektrische wagen overgedragen aan Natuurpunt. Hiermee wil de onderneming haar verbintenis om de CO2-uitstoot te helpen verlagen onderstrepen.

Elektrische wagen - Natuurpunt en Electrabel

De voorbije jaren heeft Electrabel fors geïnvesteerd om de emissies van haar productieactiviteiten te verminderen.
Met deze concrete actie gaat de onderneming nog een stapje verder. Het gebruik van deze elektrische wagens in het verkeer toont aan dat deze een rechtstreekse, vernieuwende en duurzame oplossing kunnen bieden voor de milieuproblematiek. Naast de vermindering van geluidshinder, bedraagt de CO2-uitstoot van deze wagens 34g/km*, productie van de nodige elektriciteit inbegrepen. Dit cijfer is op basis van het productiepark van Electrabel, dat binnen Europa één van de laagste CO2-uitstoten heeft.

In het kader van haar partnerschap met Natuurpunt, overhandigde Electrabel een van haar elektrische voertuigen aan Willy Ibens, algemeen directeur van de natuurvereniging. Een ander voertuig zal gebruikt worden door Electrabel zelf.

Met deze actie zet Electrabel een eerste stap in het gebruik van elektrische voertuigen. De onderneming is er van overtuigd dat elektrische auto’s een deel van de oplossing kunnen zijn en verbindt er zich toe de komende maanden op dit terrein verdere inspanningen te leveren, onder meer op het vlak van research.
Als voortrekker in het gebruik van nieuwe transportmiddelen die de uitstoot van broeikasgassen beperken, sluit deze test, voor Natuurpunt, helemaal aan bij hun zoektocht naar alternatieven voor klassieke verbrandingsmotoren.

Technische specificaties van de wagen:
Vermogen 35kW
Bereik 160 km
Batterij 25 000 Wh
Verbruik 165 Wh/km
CO2-uitstoot 34 gr/km
Gemiddelde elektriciteitskost 2,50€/100km

*Ter vergelijking: een personenwagen op fossiele brandstof stoot gemiddeld 170gr/km CO2 uit

Bron: Electrabel
5/08/2008

Bron: Electrabel Datum: 05-08-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners