Minimumaandeel hernieuwbare energie nieuwbouw

Minimumaandeel hernieuwbare energie nieuwbouw

   

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Voor scholen en kantoren van publieke organisaties, is die eis al van toepassing sinds 1 januari 2013.

Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw

Daarnaast wordt ook het E-peil strenger vanaf 2014. Nieuwe gebouwen mogen dan maximaal een E-peil van E60 behalen, in plaats van E70. Vanaf 2014 worden ook de isolatie-eisen voor de verschillende constructiedelen, zoals buitenmuren, daken, vensters, vloeren … aangescherpt.


Minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw

Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen voor eengezinswoningen te voldoen, moet de aangifteplichtige één van de volgende zes maatregelen toepassen in de woning:

  • Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m_ per m_ bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een PV-installatie die minstens 7 kWh per m_ bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
  • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
  • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling, die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
  • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie (minstens 20 euro per m_ bruikbare vloeroppervlakte van de woning).

Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de vermelde eisen, wordt het maximale E-peil 10% strenger. Die projecten moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Als het niet haalbaar is om in een specifiek bouwproject hernieuwbare energie te produceren, kan het project toch voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere eis. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen ...

Ook voor kantoren en scholen worden er nieuwe eisen opgelegd. Voor die projecten kunnen de maatregelen uit de bovenstaande lijst gecombineerd worden om in totaal minstens 10 kWh/jaar per m_ bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energie bronnen te halen. Grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid hebben de keuze tussen de eis die aan eengezinswoningen wordt opgelegd en de eis die voor kantoren en scholen geldt.

Meer info: www.energiesparen.be/epb/groeneenergie

Bron: VEA Datum: 09-08-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners