Bouwheren kiezen hernieuwbare energie

Bouwheren kiezen hernieuwbare energie

      

63 procent van de bouwheren die een vergunningsaanvraag indienden na 1 januari 2014, geeft in de startverklaring aan dat hun nieuwbouwwoning zal voorzien zijn van een hernieuwbare energiebron. 35 procent onder hen kiest voor zonnepanelen. ‘Zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze rendabel zijn’, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom.

Bouwheren - startverklaring vergunningsaanvraag voor hernieuwbare energie

Voor bouwaanvragen vanaf 2014 moeten nieuwbouwwoningen zelf een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie produceren. Er kan gekozen worden uit een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, een verwarmingssysteem op biomassa, aansluiten op een stadsverwarmingsnet of participeren in een project voor hernieuwbare energie. Een combinatie van meerdere systemen is ook mogelijk. Voor nieuwbouwprojecten waarbij geen van de 6 opties is toegepast of waarbij de toegepaste optie niet voldoet aan de opgelegde kwaliteitsvoorwaarden, wordt het maximaal toegelaten E-peil met 10 % aangescherpt. Een nieuwe wooneenheid moet dan aan E54 voldoen, in plaats van aan E60.

Voor de start van de bouwwerken moet de bouwheer een startverklaring indienen waarin hij aangeeft welke hernieuwbare energietechnologie zal aangewend worden. Bijna 2 op 3 van de bouwheren (63%) met een vergunningsaanvraag van na 1 januari 2014 kiest om te voldoen aan de eis inzake een minimale eigen hernieuwbare energieproductie. In meer dan 8 procent van de nieuwbouwprojecten worden zelfs meerdere vormen van hernieuwbare energie toegepast.


Bouwheren - startverklaring vergunningsaanvraag voor hernieuwbare energie

Ruim 1/3 (37%) kiest voor strengere E-peileis (E54 in plaats van E60). Hiervan investeert 3% toch in hernieuwbare energie, maar niet voldoende om te voldoen aan de minimale eisen.

Als we kijken naar een opdeling tussen de verschillende hernieuwbare energietechnologieën blijkt dat ongeveer 35% kiest voor fotovoltaïsche zonnepanelen, ongeveer 25% voor een zonneboiler en ongeveer 17% voor een warmtepomp. De andere systemen: biomassa, stadsverwarming of een participatie in een extern project worden momenteel amper toegepast. De verplichting voor nieuwbouw geeft dus duidelijk een boost aan toepassing van hernieuwbare energietechnologie in woningen.

“Hernieuwbare energie zoals een warmtepomp, een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen in belangrijke mate de nog resterende energiebehoefte in onze goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen dekken. Deze technieken hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze rendabel zijn. Ik ben tevreden dat in bijna 2 op de 3 nieuwbouwprojecten die vandaag gebouwd worden, minstens 1 van deze technieken wordt toegepast”, zegt Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie. “Vlaanderen is net als andere regio’s bezig aan een belangrijke shift: van centrale elektriciteitsproductie naar decentraal.”

Ook voor de verplichting vanaf 2014 om hernieuwbare energie in nieuwbouwwoningen te integreren, werden in nieuwbouwwoningen al hernieuwbare energietechnologieën toegepast. Maar de verplichting sinds 2014 om hernieuwbare energie te integreren, zorgt in nieuwbouwprojecten voor een verdere doorbraak van deze technieken. Van 17% woongebouwen met bouwaanvraag in 2012 stijgt het aandeel naar 63% voor bouwaanvragen in 2014.Bron: Vlaanderen.be Datum: 30-03-2015

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 22°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners