Belang energietransitie uitleggen

Meemetdestroom.be: minister Demir en brede groep partners gaan samen belang energietransitie uitleggen aan de Vlaming

   

53 procent van de Vlamingen kent het begrip ‘energietransitie’ niet en 40 procent denkt dat ze er persoonlijk niet aan kunnen bijdragen. Maar 68 procent geeft wel aan dat ze er meer informatie over willen. De link tussen de digitale meter en de energietransitie wordt door 45 procent van de Vlamingen niet gemaakt. Voor Vlaams minister van Energie Zuhal Demir is het duidelijk dat de overheid tot op heden gefaald is in haar kerntaak om de Vlaming voldoende te informeren. Ze slaat daarom de handen in elkaar met een ongezien brede groep spelers op de energiemarkt en daarbuiten om te doen waar het allemaal mee begint: Vlaanderen beter en duidelijker informeren over wat de energietransitie is en welke stappen daarvoor nodig zijn. Via de campagne Meemetdestroom.be moet de komende maanden stap voor stap duidelijk worden hoe de Vlaming zijn eigen leven en de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen kan verbeteren.

Waarheid komt uit de kindermond

“Ik ben nu 11 en heb bijna nog nooit sneeuw gezien. Dus ik vind dat België meer moet doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En u bent de persoon die daarvoor kan zorgen. U kan het, u moet het alleen nog durven. En als u uw best al doet, dan respecteer ik dat erg. Komaan, red de wereld. U kunt het!” Met deze brief van het 11-jarig meisje Gloria opende Vlaams minister van Energie Zuhal Demir de persconferentie. “De waarheid komt uit een kindermond. We kunnen het, als we ons best doen. Daarom is de klimaat- en energietransitie zo belangrijk. Om onze levenskwaliteit vandaag te verbeteren, maar ook om de levenskwaliteit van onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst te garanderen”.


Marktonderzoek: onvoldoende kennis

Via een uitgebreid marktonderzoek van Profacts zijn we in het voorjaar van 2021 gaan peilen wat de Vlaming allemaal weet over de energietransitie. En dat smaakt duidelijk naar meer.

“De overheid heeft gefaald in haar kerntaak om mensen voldoende te informeren. Dat betekent dat we nu gaan doen wat al eerder had moeten gebeuren. Want, we willen wél allemaal meewerken om een gezonder leefmilieu te bekomen, de planeet gezond achter te laten voor onze (klein)kinderen en om onze energiefactuur betaalbaar te houden. Maar we weten eigenlijk nog altijd niet goed waar we heen moeten, wat de bedoeling is van alle maatregelen van de overheid en wat we zélf nog meer kunnen doen. Daar begint nochtans alles mee”, zegt Vlaams minister van Energie Demir. “Daarnaast spelen de digitale energiemeters een fundamentele rol in de energietransitie, maar na het arrest over de terugdraaiende teller is het vertrouwen van heel wat burgers geschaad. Ook dat draagvlak moeten we absoluut herstellen.”

Precies daarom roept Vlaams minister van Energie Demir, samen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), netbedrijf Fluvius en een zeer brede groep energiebedrijven, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties de informatiecampagne Meemetdestroom.be in het leven, die de komende jaren zal lopen.

De partners die vanaf de lancering hun schouders onder de campagne zetten zijn: energieleveranciersfederatie FEBEG, energieregulator VREG, VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), ODE(Vlaamse sectororganisatie voor duurzame energie), architectenfederatie NAV, speerpuntcluster Flux50, Bond Beter Leefmilieu, VOKA, installateursfederaties Nelectra en Techlink, EV-Belgium(belangenorganisatie rond elektrische mobiliteit), technologiefederatie Agoria, Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw, energie-expertisecentrum EnergyVille, consumentenvereniging Test Aankoop en het Vlaams Energiebedrijf VEB.


Bekijk hier een filmpje waarin die partners zich voorstellen: ‘Zuiniger, slimmer en groener’ is de juiste weg

‘Elke zet telt, voor een groot effect’. Dat geldt voor de energietransitie als geheel, maar zeker ook voor elk Vlaams gezin op zich. Er zijn immers nog heel wat grote en kleine dingen die iedereen kan doen om mee te gaan met de stroom. Niet onlogisch dus dat er gekozen is voor dominoblokjes als centraal beeld in deze campagne. Ook hier zorgt het samenspel van heel wat kleine en grote blokjes voor een sterk effect. De wereldbol die het 11-jarig meisje in haar brief aan de minister tekende, is één van de hoofdbeelden in de campagne.

Inhoudelijk werd de duidelijke slogan ‘Zuiniger, slimmer en groener’ gekozen. Die zal terugkeren in alle uitingen van de campagne, zoals de tv-spots en de website. Dat we de toekomst niet helemaal kunnen voorspellen, staat vast. Maar even goed dat deze sleutelwoorden onze leidraad zullen vormen en dat er nu al allerlei acties mogelijk zijn die Vlaanderen zuiniger, slimmer en groener kunnen maken: van het grondig isoleren van je woning, het nauwer opvolgen van je energieverbruik via digitale meters, over het efficiënt en op het juiste moment gebruiken van zelf opgewekte zonne-energie. Al die aspecten komen terug in de campagne.

 

Langere termijn

De informatiecampagne meemetdestroom.be is géén eendagsvlieg, maar loopt op langere termijn, omdat ook op lange termijn effecten worden verwacht. Er komen het komende jaar alvast verschillende tv-spots en filmpjes op sociale media die telkens verschillende aspecten van de energietransitie in beeld brengen. De eerste ‘golf’ start op 21 oktober en legt de energietransitie als geheel uit. Het tweede deel van de campagne, vanaf januari 2022, focust op het belang van de digitale energiemeter en de voordelen die zo’n meter biedt. Later volgend jaar volgen nog nieuwe onderwerpen.

Bij de campagne hoort ook een informatieve website, www.meemetdestroom.be. Die site bevat praktische tips om zuiniger, slimmer en groener energie te gaan gebruiken en wordt het komende jaar telkens aangepast en verder uitgebreid als de campagne op een nieuw onderwerp uit de energietransitie focust.

 

Hersteld vertrouwen in de digitale meters

Eind september passeerde Fluvius de kaap van de 1 miljoen geplaatste digitale energiemeters in Vlaanderen. Dat is goed nieuws, want begin dit jaar kreeg het vertrouwen in de digitale meter een deuk. Toen vernietigde een arrest van het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende ‘teller’. En dat veroorzaakte een schokgolf bij heel wat gezinnen met zonnepanelen, maar ook bij andere klanten.

‘Ik ben erg blij dat de situatie intussen al een stuk beter is en dat we kaap van 1 miljoen meters voorbij zijn. Maar toch merken we ook vandaag nog steeds bezorgdheden bij heel wat Vlamingen,’ zegt Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius. ‘Dat willen we aanpakken, onder meer met de tweede tv-spot in deze campagne die start in januari volgend jaar. Daarin benadrukken we dat onze digitale meters een van de belangrijkste instrumenten zijn voor elk gezin om die transitie haalbaar en betaalbaar te maken. Hij geeft je -helemaal gratis- gedetailleerde info over je energiegebruik en je kunt er ook apps aan koppelen waarmee je je verbruik kunt gaan sturen. Die nieuwe generatie technologie staat trouwens echt voor de deur, zowel bij energieleveranciers, autobouwers, bouwbedrijven als installateurs.’

 

Open oproep: sterker samen!

Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA):  “Zuiniger, slimmer en groener staat voor een optimale energie-efficiëntie, de elektrificatie van het energiegebruik, de afbouw van fossiele brandstoffen en de omslag naar groene en andere klimaatvriendelijke energiebronnen. Door gericht te investeren, te innoveren en vooral samen te werken, kunnen we de transitie versnellen en betaalbaar houden.”

 De energietransitie is een werk van lange adem en vraagt inspanningen van iedereen, niet alleen vandaag maar ook morgen en de volgende decennia. Er zijn ook heel wat heel wat verschillende partijen bij betrokken, zoals bedrijven, regulatoren, energieleveranciers, belangenorganisaties, lokale besturen en vakverenigingen. 

 

Daarom roept Meemetdestroom.be ook hen op om mee te werken. Naast de partners die er nu al zijn, zijn dus nog meer organisaties welkom om mee het verhaal van de energietransitie en het ‘zuiniger, slimmer, groener’-principe uit te dragen. Wie mee wil met de stroom, is van harte welkom en kan zich melden via www.energiesparen.be/klimaat/energietransitie.


Bron: Energiesparen.be Datum: 24-10-2021

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 25°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners