Massale vraag naar verzekering gewaarborgd wonen

Massale vraag naar verzekering gewaarborgd wonen

Drie keer zoveel mensen hebben de afgelopen maanden de verzekering gewaarborgd wonen aangevraagd. Het gaat om 5.550 aanvragen sinds 1 april of 300 aanvragen per week. Mensen die door ziekte of werkloosheid hun lening niet meer kunnen afbetalen, kunnen een beroep doen op de verzekering.

Massale vraag naar verzekering gewaarborgd wonen

Drie keer zoveel mensen hebben de afgelopen maanden de verzekering gewaarborgd wonen aangevraagd. Het gaat om 5.550 aanvragen sinds 1 april of 300 aanvragen per week. Mensen die door ziekte of werkloosheid hun lening niet meer kunnen afbetalen, kunnen een beroep doen op de verzekering.

Vlaming heeft baksteen in de maag

Voor 1 april kregen de banken gemiddeld 4.500 aanvragen per jaar, of 87 per week. Er is dus sprake van een verdrievoudiging.

"Er is een nieuw systeem gestart op 1 april waardoor er geen inkomensgrenzen meer gelden. Iedereen kan de verzekering gratis opnemen, al mag de waarde van je huis wel niet hoger zijn dan 320.000 euro", verklaart Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a).

Onzekerheid
De minister wil nu laten onderzoeken of een gelijkaardige verzekering ook voor huurders mogelijk is.

"Economische onzekerheid en jobverlies mogen er niet toe leiden dat mensen hun woning verliezen. De verzekering gewaarborgd wonen is een prima instrument om de woonzekerheid van mensen te versterken. Het komt er nu op aan ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken", aldus Van den Bossche.

De verzekering gewaarborgd wonen kan gratis aangevraagd worden. Ze voorziet een dekking voor personen die hun hypothecaire lening niet meer kunnen afbetalen door ziekte of onvrijwillige werkloosheid.

Bron: Gazet van Antwerpen
17/08/2009

Bron: Gazet van Antwerpen Datum: 17-08-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners