Een dynamische Vlaamse energiemarkt

Een dynamische Vlaamse energiemarkt

   

In 2010 stapten meer afnemers over naar een andere energieleverancier. Dit wijst op een nieuwe dynamiek in de energiemarkt, waarbij het overstappen naar een andere elektriciteits- of aardgasleverancier meer en meer gemeengoed wordt.

Vreg - Vlaamse Energiemarkt

Voor elektriciteit veranderden 212.885 afnemers van leverancier, voor aardgas 127.873. In 2011 stapten al 104.820 afnemers over tijdens de eerste 5 maanden, voor aardgas 60.648. De positieve trend zet zich dus verder in 2011.

Er is ook dynamiek te zien in de variatie aan energiecontracten die toeneemt: er is een verschuiving zichtbaar van 1 naar 2 jaar-contracten, maar ook contracten met een vaste energieprijs worden populairder.

In 2010 zijn de elektriciteits- als de aardgasprijzen gestegen ten opzichte van 2009, zowel voor gezinnen met een gemiddeld en een hoog verbruik als voor kleine professionele afnemers. Voor elektriciteit is de gewogen gemiddelde prijs van de contracten met vaste energieprijs het hoogst. Voor aardgas is de gewogen gemiddelde prijs van de contracten van 3 jaar het hoogst en die van de gewogen gemiddelde prijs van de contracten van onbepaalde duur het laagst.

Het aantal huishoudelijke en professionele afnemers dat kiest voor een groen contract steeg opnieuw aanzienlijk. Bijna 15% van de afnemers kiest voor een contract waarbij de leverancier een garantie geeft dat de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig is. De sterke groei van de groene contracten kan verklaard worden door het groeiende ecologische bewustzijn aan afnemerszijde en de aanbodzijde die daarop inspeelt.

Fusies en overnames hebben een belangrijke invloed op de concentratie van de markt en op de concurrentie. Hoewel een overname kan leiden tot een sterkere speler op de markt, zou het ook een verschraling van de concurrentie kunnen betekenen. Dat zou negatief zijn voor de concentratiegraad van de markt. Deze concentratiegraad daalt verder in 2010 en tov 2009 zelfs scherper dan in de voorgaande jaren. Toch blijft de indicator nog ver verwijderd van het niveau dat aanvaardbaar geacht wordt en overeenkomt met een echt competitieve markt.

Om het succesvol beleid inzake hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling verder te zetten, zal er zeker bijsturing van het beleid moeten gebeuren. Dit wordt op het ogenblik beoogd door de evaluatie van de ondersteuningsmechanismen die de minister heeft gevraagd aan het VEA en de VREG. Er moet gewaakt worden over het voortbestaan van een voldoende gunstige investeringsklimaat, maar tegelijk moet de kostprijs voor de klant onder controle blijven.Bron: Vreg Datum: 10-08-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners