Logische daling aantal Bouwvergunningen

Logische daling aantal Bouwvergunningen

In het derde kwartaal van 2010 kende het aantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen een grote terugval, 31% minder in vergelijking met de drie maanden daarvoor. Een logisch gevolg van de grote stijging die in het tweede kwartaal werd genoteerd.

Belgische Bouwbarometer

Veel bouwers wilden toen immers de deadline 31 maart 2010 halen om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief op een schijf van 50.000 € van de werken.
De positieve signalen over de bouwactiviteit en de renovatievergunningen zijn betekenisvoller, maar blijven broos.
Want resultaten van de conjunctuurenquête over de stemming van de aannemers van de maand januari tonen aan dat na vier maanden verbetering de stemming van de aannemers een beetje verslechterd is.

Woningbouw: daling bij nieuwbouw en stijging bij renovatie
Het aantal nieuwe woningen dat vergund werd tijdens de maanden juli tot september 2010 (11.449) viel sterk terug vergeleken met de vorige drie maanden (-31%).
Deze daling is het logische gevolg van de versnelling van de formaliteiten voor een bouwaanvraag, die tot zeer hoge cijfers voor het tweede kwartaal heeft geleid. Veel bouwers wilden toen immers de deadline 31 maart 2010 halen om nog in aanmerking te komen voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief op een schijf van 50.000 € van de werken.
De renovatievergunningen hadden betrekking op 8.645 woningen tijdens de maanden juli tot september 2010, en vertoonden een stijging met 3% vergeleken met de vorige drie maanden. De recentste trendindicatoren, die dateren van mei 2010, wijzen op een positieve ontwikkeling voor de nieuwbouwwoningen, maar op een terugval voor de renovatie. De volatiele maandcijfers laten nog niet toe om een conclusie te trekken voor een recentere trendzetting. Toch tekenen ombuigingen zich al af, vooral voor nieuwbouw.

Bron: VCB Datum: 02-10-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 12°C

Max. 11°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners