Langere betalingstermijn overheidsopdrachten

Langere betalingstermijn overheidsopdrachten

  

De ministerraad besliste eind december om de uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten te wijzigen. Een belangrijk gevolg is dat langere betalingstermijnen bij overheidsopdrachten schering en inslag zullen worden.

Betalingstermijn van overheidsopdrachten

De Confederatie Bouw verzet zich tegen deze evolutie, die ingaat tegen de filosofie van de Europese Commissie en tegen het regeerakkoord.

Waarover gaat het? Een ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de uitvoeringsregels van overheidsopdrachten, onder meer inzake betalingstermijnen. In het ontwerp wordt de huidige maximumtermijn van 60 dagen – waarop geen enkele afwijking mogelijk is – vervangen door een verificatietermijn van 30 dagen en een betalingstermijn van 30 dagen. En daar knelt het schoentje. Het ontwerp bepaalt dat beide termijnen verlengd kunnen worden.


Betalingstermijn van overheidsopdrachten

In de praktijk betekent dit dus dat bouwbedrijven de garantie dreigen te verliezen dat hun prestaties binnen de 60 dagen zullen worden betaald. Het huidige beschermingsniveau van de schuldeisers die opdrachten voor de overheid uitvoeren, wordt in de nieuwe tekst op flagrante wijze met de voeten getreden. Budgettaire of organisatorische moeilijkheden bij de overheid mogen er niet toe leiden dat private opdrachtnemers de facto de overheid financieren.

De Confederatie Bouw vraagt met klem om het regeerakkoord uit te voeren en werk te maken van de bestrijding van betalingsachterstand. In ieder geval moet het status quo behouden blijven door de bestaande betalingstermijn conform de Europese richtlijn op te splitsen, maar evenwel in een niet-verlengbare verificatietermijn van 30 dagen en een niet-verlengbare betalingstermijn van 30 dagen.Bron: Confederatie Bouw Datum: 12-01-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 32°C

Max. 34°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners