Kwaliteitskader na-isolatie spouwmuren

Kwaliteitskader na-isolatie spouwmuren

    

De na-isolatie van spouwmuren is een doeltreffende manier om een bestaande woning energiezuiniger te maken. De ingreep is eenvoudig, vergt weinig tijd en bezorgt de bewoners een minimale overlast. Dankzij de energiebesparing is de relatief lage investeringskost snel terugverdiend.

Kwaliteitskader voor Na-Isolatie van Spouwmuren

Achteraf kan de bewoner rekenen op meer wooncomfort. Bovendien kan hij voortaan op twee oren slapen, want zowel voor het materiaalgebruik als voor de uitvoering is nu op basis van wetenschappelijk onderzoek een kwaliteitskader opgesteld. Dit kader wordt weldra opgenomen in de premie voor na-isolatie van spouwmuren, toegekend door de Vlaamse overheid via de netbeheerders. Vanaf 1 juli 2012 moet iedereen die aanspraak wil maken op deze premie een verklaring van overeenkomstigheid van de aannemer kunnen voorleggen dat de werkzaamheden conform de kwaliteitseisen zijn uitgevoerd.

Om de Europese 2020-doelstelling inzake de daling van het primair energieverbruik met 20% te halen, moeten bestaande woningen energiezuiniger worden. In Vlaanderen vormt vooral de isolatie van buitenmuren nog een fikse uitdaging, want volgens de laatste REG-enquête van de Vlaamse overheid (2011) heeft 59% van de bestaande woningen geen geïsoleerde buitenmuren. Hier valt dus nog heel wat winst te realiseren, te meer daar circa 600 000 woningen met een spouwmuur in aanmerking komen voor deze energiebesparende ingreep.


Kwaliteitskader voor Na-Isolatie van Spouwmuren

Om twijfelaars over de streep te trekken, kent de Vlaamse overheid een premie toe als de spouwmuren van bestaande woningen door een aannemer worden nagevuld met isolatiemateriaal. Mits aan de voorwaarden is voldaan, voorzien de netbeheerders in een financiële tussenkomst van 6 euro per m_, met een maximum van 800 euro. De voorwaarden om deze premie te kunnen genieten, zijn:

  • Het isolatiemateriaal moet een lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK hebben,
  • De spouw moet minstens 5 cm breed zijn,
  • de spouw moet volledig worden nagevuld,
  • vanaf 1 juli 2012 moet de aannemer een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de toepasselijke Technische Specificatie (STS)

Een algemene vereiste voor alle premies voor isolatie-ingrepen aan bestaande woningen is dat de woning voor 1 januari 2006 op het energiedistributienet werd aangesloten.

Vooroordelen wetenschappelijk ontzenuwd
Over de na-isolatie van spouwmuren bestaan heel wat vooroordelen. Daar zijn vooral enkele slechte ervaringen uit de jaren 1970 en 1980 debet aan. Zo zou een navulling van de spouw met isolatie aanleiding geven tot regendoorslag tot tegen de dragende binnenmuur. Ook zou de gevelsteen minder gemakkelijk drogen bij een volle spouw. Een ander vooroordeel luidt dat spouwisolatie de problemen met bestaande koudebruggen zou vergroten. Tenslotte rezen er wel eens twijfels over de levensduur van het ingebrachte isolatiemateriaal.

Deze vooroordelen zijn onterecht, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek onder leiding van professor Arnold Janssens (Universiteit Gent). Het team bestudeerde de eigenschappen van de isolatiematerialen, de manier waarop ze het best worden toegepast, hun doeltreffendheid en levensduur, en de gerealiseerde energiebesparing. Daarvoor beperkten zij zich niet tot laboratoriumtests en theoretische berekeningen, maar analyseerden zij ook 25 woningen die in de jaren 1970-80 of recent een spouwnavulling kregen.

De conclusies van dit onderzoek spreken voor zich. Mits voldaan is aan een aantal voorwaarden, is spouw navulling een uitstekende oplossing om bestaande woningen energiezuiniger te maken. De warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de muur neemt met een factor 2 tot 3 af, zodat er 50 tot 70% minder warmteverliezen zijn. Het isolatiemateriaal blijft ook na tientallen jaren effectief. Vocht wordt niet doorgelaten tot tegen de dragende binnenmuur. In normale omstandigheden droogt de gevelsteen zonder problemen. Het nadelige effect van koudebruggen wordt niet versterkt, integendeel: de spouwisolatie zorgt ervoor dat een koudebrug minder condensatie veroorzaakt.

Deze conclusies worden onderschreven door ervaringen in het buitenland. Zo werden in Groot-Brittannië sinds 1995 de spouwmuren van maar liefst 3 miljoen woningen nageïsoleerd. Momenteel worden ongeveer 2 500 woningen per dag behandeld. De eigenaars kunnen daarvoor subsidies krijgen. De onafhankelijke garantie-instelling CIGA staat in voor de opvolging en kwaliteitsbewaking en biedt een garantie gedurende 25 jaar.

Meer info op Energiesparen.be/muurisolatieBron: VEA Datum: 05-02-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners