Hout steeds duurder

Hout steeds duurder

De prijs van het constructiehout is sinds het begin van het jaar gestegen met 30 tot 35 procent. Een soortgelijke evolutie speelt zich af in de sector van de houten kisten en laadborden, waar de prijsindexen die de sector berekent met 25 tot 32 punten stegen. Dat blijkt uit een rondvraag van de afdeling constructie-elementen van Febelhout.

Hout steeds duurder

De prijs van het constructiehout is sinds het begin van het jaar gestegen met 30 tot 35 procent. Een soortgelijke evolutie speelt zich af in de sector van de houten kisten en laadborden, waar de prijsindexen die de sector berekent met 25 tot 32 punten stegen. Dat blijkt uit een rondvraag van de afdeling constructie-elementen van Febelhout.

Constructiehout

De prijservaringen van de producenten van houten constructie-elementen staan in schril contrast met die van de FOD Economie, die officiële indexcijfers publiceert voor de categorieën "zagen, schaven en impregneren" en "schrijn- en timmerwerk".

Beperkte enquête
Volgens Vincent Jonckheere, voorzitter van de groep constructie-elementen van Febelhout, zijn de indexen die de FOD Economie publiceert, gebaseerd op een beperkte enquête. "Die peilt naar de afzetprijzen van producten, dit in tegenstelling tot een ruime rondvraag naar de aankoopprijs van grondstoffen. Omdat leveranciers van bouwproducten voor lopende projecten soms aarzelen de gestegen kosten onmiddellijk door te rekenen, stelt men een verschil tussen beide cijfergegevens vast".

De grote en herhaalde prijsverhogingen die de houtleveranciers hebben doorgevoerd, kunnen echter niet zonder gevolg blijven, meent Jonckheere. "Als die stijging in de volgende maanden niet merkbaar is in de officiële statistieken, is er iets mis met die cijfers", luidt het. Volgens Febelhout is de stijging van de prijzen voor onder andere constructiehout te wijten aan speculatie van de grondstoffenleveranciers en aan de aankoopconcurrentie van opkomende economieën en van producenten van zogenaamde "groene energie".

Bovendien raakt de grote voorraad hout op die op de markt kwam na de stormen van enkele jaren geleden. Dit heeft als gevolg dat de onvoldoende beschikbaarheid van de noodzakelijke productiehoeveelheden menig fabrikant parten speelt.

Genoeg hout
"Op wereldvlak is er genoeg hout, maar niet altijd op de juiste plaats. "Dit maakt, samen met de speculatie van de grondstoffenleveranciers, dat de levertermijnen bij heel wat producenten van houten bouwproducten onvermijdelijk langer worden", aldus Jonckheere.

Vanuit consumentenzijde blijft de vraag naar houten producten echter toenemen, temeer omdat de milieuvoordelen ervan meer en meer worden erkend door de gebruikers.

Door de aanhoudende stijging van de grondstoffenprijzen, met daaraan gekoppeld de bevoorradingsproblemen en de langere levertermijnen, kan worden verwacht dat de prijzen van de eindproducten hoe dan ook duurder zullen worden, besluit Febelhout.

Bron: De Morgen
11/12/2006

Bron: De Morgen Datum: 11-12-2006

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 11°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners