Hoe Poolse ondernemingen integreren in bouwwereld?

Hoe Poolse ondernemingen integreren in bouwwereld?

Elke maand worden 85 ondernemingen van Polen erkend in België, bijna allemaal bouwbedrijven. Daarnaast worden maandelijks ongeveer 1.000 Polen officieel als werknemer ingeschreven in België. Dit staat vandaag te lezen in De Standaard. Vorige week bleek dat het aantal Polen dat officieel in ons land verblijft, verdubbeld is in twee jaar tijd. Ze zijn nu met bijna 20.000.

Hoe Poolse ondernemingen integreren in bouwwereld?

Elke maand worden 85 ondernemingen van Polen erkend in België, bijna allemaal bouwbedrijven. Daarnaast worden maandelijks ongeveer 1.000 Polen officieel als werknemer ingeschreven in België. Dit staat vandaag te lezen in De Standaard. Vorige week bleek dat het aantal Polen dat officieel in ons land verblijft, verdubbeld is in twee jaar tijd. Ze zijn nu met bijna 20.000.

Bouwwerf

Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, bevestigt dat er in België steeds meer Poolse aannemers actief zijn. Een aantal van hen zijn hier op een legale manier aan het werk, maar de overgrote meerderheid van de Poolse bouwondernemingen nemen het niet zo nauw met de Belgische wet- en regelgevingen. Cijfers van de sociale inspectie tonen aan dat twee derden van de buitenlandse bedrijven die hier actief zijn, de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden aan hun laars lappen. Hun prijskaartje ligt dan ook beduidend lager dan dat van bouwbedrijven die de Belgische lonen en arbeidsvoorwaarden wel naleven en de veiligheids-, milieu- en andere strenge reglementeringen respecteren. Daarnaast is er het fenomeen van de schijnzelfstandigen. Dit zijn buitenlandse zelfstandigen die in onderaanneming van een Belgische bouwonderneming werken. Ze werken steeds voor dezelfde aannemer, onder diens gezag, hebben geen eigen materieel, maken zelf geen prijsoffertes, kennen geen Nederlands zodat ze moeilijk zelf klanten kunnen werven. Ze werken niet tegen de gebruikelijke prijzen en vormen zo oneerlijke concurrentie tegenover Belgische bouwbedrijven die met Belgische werknemers werken en daarvoor de nodige sociale bijdragen betalen. Bona fide bouwbedrijven grijpen steeds meer naast opdrachten.

Nochtans is de vraag naar vakbekwame arbeidskrachten en onderaannemers groot. Steeds meer Belgische aannemers willen Poolse arbeiders aanwerven en/of Poolse bedrijven als onderaannemer inschakelen. Ze vragen zich wel af hoe ze dit moeten doen en wat ze allemaal moeten controleren om in orde te zijn met alle wet- en regelgevingen. Daarnaast zijn er heel wat Poolse aannemers die wel geïnteresseerd zijn om op een legale manier samen te werken met Belgische aannemers. Bouwunie en dienstengroep ADMB (met o.a. een sociaal secretariaat en selectiebureau) voeren momenteel gesprekken om een gepast antwoord op deze vragen te bieden. Doel is zowel de Poolse ondernemer te begeleiden om hem op een correcte manier te laten integreren, als de Belgische aannemer te helpen bij het invullen van de knelpuntberoepen en bij het correct samenwerken met een Poolse onderaannemer.

Bron: Bouwunie
5/09/2006

Bron: Bouwunie Datum: 05-09-2006

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 11°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners