Grondige hervorming energie-intercommunales

Grondige hervorming energie-intercommunales

   

De Vlaamse regering heeft vandaag de visienota van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein over de toekomst van de energie-intercommunales goedgekeurd. Eandis en Infrax zullen één overkoepelende werkmaatschappij vormen boven de lokale netbeheerders, het takenpakket van de energie-intercommunales wordt herbekeken en het aantal mandaten én vergoedingen wordt fors teruggeschroefd.

Er komen nieuwe investeringsmechanismen, zoals beursgang en burgerparticipatie. ‘We voeren een grondige hervorming door van de energie-intercommunales’, aldus minister Tommelein. ‘Dat zal zich ook vertalen in een lagere energiefactuur voor de burger.’

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein legde vandaag een grondige hervorming van de energie-intercommunales op de tafel van de Vlaamse regering. ‘Het distributienet is van groot strategisch belang, ook voor de energieomslag, maar het beheer kan eenvoudiger, efficiënter en goedkoper.’

Vlaanderen telt op dit moment elf distributienetbeheerders die de elektriciteits- en aardgasnetwerken uitbaten en openbare dienstverplichtingen vervullen (premies uitkeren, optreden als sociale leverancier, enzovoort). De twee overkoepelende werkmaatschappijen Eandis en Infrax hebben respectievelijk zeven en vier Vlaamse distributienetbeheerders onder hun hoede. Tommelein zei enkele weken geleden al dat er best één grote overkoepelende werkmaatschappij komt. Eandis en Infrax kondigden reeds aan dat ze zullen fuseren tot één structuur, onder de naam Fluvius.


Kerntaken

Het takenpakket van de distributienetbeheerders zal in de toekomst strenger afgebakend worden. De Vlaamse minister van Energie wil immers een terugkeer naar de kerntaken, die het openbaar belang dienen. ‘We zullen alle taken onder de loep nemen, en indien nodig wordt er geschrapt. De privémarkt moet waar nodig haar rol kunnen spelen.’

De overstap naar hernieuwbare energie zal naast het verdelen van gas en elektriciteit wel nieuwe taken met zich meebrengen. Zo zullen de distributienetbeheerders verantwoordelijk zijn voor de uitrol van digitale meters en slimme netten.


Mandaten en vergoedingen

Aangezien energie in de toekomst meer en meer lokaal opgewekt zal worden, is het belangrijk dat de distributienetbeheerders sterk lokaal verankerd zijn. Elke gemeente blijft dus vertegenwoordigd in de Regionale Overlegcomités. ‘Maar die vertegenwoordiging  beschouwen we niet langer als een mandaat en er staat bijgevolg geen vergoeding tegenover. Op die manier schrappen we 238 mandaten’ aldus minister Tommelein.

Voor beslissingen van bovenlokaal belang, blijft de Raad van Bestuur van de distributienetbeheerders verantwoordelijk. Die mag echter niet meer dan vijftien leden tellen, en waar er vandaag minder zijn mogen er geen nieuwe bijkomen. Dat betekent minimum 71  mandaten minder.

Tot slot zal in de Raad van de Bestuur van de eengemaakte werkmaatschappij per distributienetbeheerder minstens één vertegenwoordiger zetelen, met een maximum van 20 leden. Er zullen ook geen parlementsleden meer in zetelen, naar analogie met andere intercommunales. Een derde van de leden moet van het andere geslacht zijn.


Strikt protocol

De werking en de beslissingen van de distributienetbeheerders moeten in lijn zijn met het Vlaamse energiebeleid. Daarom wordt een strikt protocol afgesloten tussen CEO, managementcomité en de voorzitter van de werkmaatschappij enerzijds en de minister van Energie anderzijds.

De legale en extra-legale vergoedingen van de CEO en het managementcomité van de netbeheerders, zullen in de toekomst voldoen aan de minister-presidentnorm. 


Beursgang en burgerparticipatie

De huidige financieringsintercommunales hebben een zeer diverse investeringspolitiek, die ook niet altijd even transparant is. Opdat de investeringen meer gericht zouden zijn op lokale hernieuwbare energieprojecten, komt er in de plaats van die financieringsintercommunales één ‘Vlaamse gemeentelijke hernieuwbare energieholding’. Dat betekent opnieuw 262 mandaten minder. De hernieuwbare energieholding zal ook naar de beurs gaan.

‘Maar we gaan nog verder,’ zegt Bart Tommelein, ‘ook de burgers kunnen participeren! De omslag naar hernieuwbare energie kan maar slagen als ze breed gedragen is. En participatie is dé sleutel naar een breed draagvlak’ besluit de minister.

Bron: Eandis en Infrax Datum: 13-05-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 25°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners