Groep Soprim@ en KBC Real Estate sluiten overeenko

Groep Soprim@ en KBC Real Estate sluiten overeenkomst over rustoordvastgoed

De groep Soprim@ - gespecialiseerd in de overname en uitbating van rustoordactiviteiten voornamelijk in Vlaanderen - heeft een overeenkomst gesloten met KBC Real Estate. Deze overeenkomst zal de groep Soprim@ toelaten zijn verdere groei en ontwikkelingstrategie mee te financieren.

Groep Soprim@ en KBC Real Estate sluiten overeenkomst over rustoordvastgoed

De groep Soprim@ - gespecialiseerd in de overname en uitbating van rustoordactiviteiten voornamelijk in Vlaanderen - heeft een overeenkomst gesloten met KBC Real Estate. Deze overeenkomst zal de groep Soprim@ toelaten zijn verdere groei en ontwikkelingstrategie mee te financieren.

KBC Real Estate

Soprim@ draagt daarbij de controle over een aantal van zijn vastgoedvennootschappen uit de rustoordsector over aan KBC Real Estate NV. De groep Soprim@ en de door haar beheerde VZW -uitbatingen van rusthuizen verkrijgen op hun beurt dit vastgoed in erfpacht via contracten van minstens 27 jaar.
Dankzij deze formule en zijn sterk management-concept wil de groep Soprim@ (Soprimat) een passend antwoord bieden aan de toenemende noden in de seniorensector, dit zowel op het vlak van de projectfinanciering als op het vlak van de dienstverlening.

Het akkoord slaat op 6 rusthuizen, gelegen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen, voor een totaal van 552 rusthuisbedden. Daarenboven heeft KBC Real Estate NV er zich toe verbonden op 4 van deze 6 vastgoedsites tegen midden 2012 belangrijke uitbreidingswerken te financieren en over te nemen: deze uitbreidingen komen overeen met 120 reeds toegekende extra licenties voor rustoordbedden.

Voor de groep Soprim@ betekent dit akkoord een stimulans om in het Vlaamse land een vooraanstaande rol in zijn sector te blijven vervullen, via endogene groei en overnames.
KBC Real Estate NV zet met deze investering de diversificatie van zijn portefeuille, die momenteel voor 86% in kantorenvastgoed belegd is, verder.

DTZ trad op als vastgoedadviseur van Soprim@.

Soprim@
De Groep Soprim@ werd opgericht in april 2004 en is gespecialiseerd in de overname en uitbating van rustoordactiviteiten, vooral in Vlaanderen.
In de komende jaren wil de groep aanzienlijk investeren in nieuwe projecten. Een zeer ambitieus programma moet de groep toelaten om zijn residenten een hoogwaardige huisvesting en kwalitatieve dienstverlening aan te bieden die beantwoordt aan de toekomstige kwaliteitsnormen.
Voor meer informatie, surf naar www.soprimat.be

KBC REAL ESTATE NV
KBC Real Estate NV is het gespecialiseerde vastgoedbedrijf van KBC Groep, actief op de professionele vastgoedmarkt via vastgoedfinancieringen, vastgoedinvesteringen, vastgoedeffectisering en vastgoedpromotie. KBC Real Estate NV is actief in Europa, in synergie met de overige commerciële teams en dochterbedrijven van KBC Groep.
KBC Real Estate wenst geïntegreerde, professionele en kwalitatieve producten en diensten te verstrekken aan haar klanten waarmee lange termijn relaties worden nagestreefd.
Voor meer informatie, surf naar www.kbc.com


Bron: KBC
7/02/2008

Bron: KBC Datum: 07-02-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 34°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners