Groen licht voor Boudewijnkwartier

Groen licht voor Boudewijnkwartier

BLANKENBERGE - Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen heeft het bpa Boudewijnkwartier goedgekeurd. Door die goedkeuring kan er gedacht worden aan de bouw van woningen aan de Van de Puttelaan en een garagecomplex op het Floraplein langs de Kerkstraat.

Groen licht voor Boudewijnkwartier

BLANKENBERGE - Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen heeft het bpa Boudewijnkwartier goedgekeurd. Door die goedkeuring kan er gedacht worden aan de bouw van woningen aan de Van de Puttelaan en een garagecomplex op het Floraplein langs de Kerkstraat.

Blankenberge

Specifiek aan het dossier is dat er drie stedelijke projectzones worden mogelijk gemaakt. De eerste zone is gelegen naast het station waar een aantal restruimtes, braakliggende gronden en parkings liggen. In die zone wordt een gedifferentieerd woontype voorzien van een eerder dichte bebouwing in de directe omgeving van het station naar een meer open bebouwing in de richting van het Bloso centrum. Minimum 25 procent van de oppervlakte moet ingericht worden als openbaar domein. Daarnaast wordt de bestaande parking opgewaardeerd en bestaat de mogelijkheid voor de bouw van een parkeergebouw op het Floraplein.

De tweede projectzone omvat het Karmelietenklooster en omgeving. Indien de functie van het klooster niet langer behouden blijft, wordt de mogelijkheid geboden voor de bouw van woningen of een hotelaccommodatie. In de derde zone gelegen tussen de sporen en de bebouwing worden eengezinswoningen voorzien.

Creatie woonruimte

Volgens provincieraadslid Patrick De Klerck (VLD) betekent de goedkeuring een goede zaak voor de badstad. ,,Met de goedkeuring wordt in de eerste plaats ruimte gecreëerd om te wonen. Belangrijk voor dit gebied is dat er tussen het stadsbestuur en de sociale bouwmaatschappij het Lindenhof een protocol werd afgesloten. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om sociale woningen te bouwen die aan een democratische prijs kunnen aangeboden worden. De goedkeuring betekent een opwaardering voor een braakliggend gebied dat zich aan de rand van het centrum van de badstad bevind'', zegt De Klerck.

Bron: Het nieuwsblad
22/05/2006

Bron: Het nieuwsblad Datum: 22-05-2006

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 11°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners