Gezinnen moeten steeds langer op lening

Gezinnen moeten steeds langer op lening

  

Volgens recente cijfers van de notarissen is het aantal transacties op de vastgoedmarkt sterk toegenomen en stegen ook de prijzen licht. Maar volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) blijft de bouw van nieuwe woningen achterwege.

Gezinnen moeten langer wachten op een lening om te mogen bouwen

Vergeleken met het gemiddeld aantal toegekende vergunningen sinds 2008 werden in het eerste semester van 2015 in Vlaanderen 7% minder flats vergund en 20% minder huizen. De leeftijd om te kunnen lenen stijgt: voorheen waren 43% van de ontleners 18 tot 34 jaar oud maar nu nog maar 35%. De VCB dringt er bij de Vlaamse overheid op aan jongeren extra te ondersteunen in hun bouwplannen.

Gezinnen worden momenteel geconfronteerd met een dubbel probleem: zij hebben hogere bouwkosten omwille van de almaar strengere energie-eisen en tegelijk moeten zij van de banken meer eigen inbreng leveren. Een betere energieprestatie leidt tot lagere energiefacturen maar banken houden hier meestal geen rekening mee. Daardoor komt de financiering van nieuwbouw vaak in het gedrang, vooral dan bij jongeren. De vermindering van de woonbonus heeft dit probleem alleen nog maar versterkt.


Gezinnen moeten langer wachten op een lening om te mogen bouwen

Gezinnen proberen deze financieringsproblemen te compenseren door op kleinere percelen en compacter te bouwen maar ook deze oplossing stuit op zijn limieten. Heel wat nieuwe woningen worden nu al op percelen van maar 3 à 4 are gebouwd.

De woningbouw verkeert in crisis. Tegelijk komen er almaar meer gezinnen bij. Bijkomende ondersteuning van nieuwbouw is dringend noodzakelijk. Anders dreigen steeds dezelfde verouderde, energieverslindende woningen gekocht en verkocht te worden tegen steeds hogere prijzen. Stijgende prijzen en een stijgend aantal transacties op de vastgoedmarkt zijn geen goed teken als hier geen kwaliteitsverbetering tegenover staat.

De VCB vraagt aan de Vlaamse overheid de middelen die zijn vrijgekomen door de hervorming van de woonbonus, aan te wenden om in Vlaanderen het aanbod aan woningen te verhogen en tegelijk de kwaliteit van het woningpatrimonium te verbeteren.Bron: VCB Datum: 15-10-2015

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners